Vandaag stellen 900.000 Belgen een bezoek aan de huisarts uit om financiële redenen. 1 op 4 kleuters raadpleegt nooit een huisarts. Vanaf 7 jaar is dat 1 op 3.  1 op de 7 baby’s heeft geen vaste huisarts, bij kwetsbare kinderen is dat 1 op 5. Onaanvaardbare cijfers en daarom wil sp.a dat elke drempel die zorg voor alle kinderen in de weg staat, verdwijnt.

 Sp.a wil  dat alle kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dit willen we realiseren door de financiële drempel weg te nemen. 

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar schrappen we het remgeld (stuk dat de patiënt zelf betaalt) voor een raadpleging bij een vaste huisarts (die hun Globaal Medisch Dossier bijhoudt) en voeren we de derdebetalersregeling in (we maken dus komaf met het voorschot die je daarna met kleefbriefjes terugkrijgt via de mutualiteit). Hierdoor wordt het huisartsbezoek kosteloos voor kinderen en jongeren tot 18 jaar).

 Om dat mogelijk te maken is 9 miljoen euro nodig. In het licht van de 900 miljoen euro besparingen die Maggie De Block doorvoerde, is dat een verwaarloosbaar bedrag om elke financiële drempel weg te nemen.

Een boodschap die sp.a RSL kracht heeft bijgezet met een flyeractie aan basisschool De Plataan.

Het item op WTV/Focus kan je hier bekijken.