De tien kustgemeenten hebben onder leiding van kersvers voorzitter Steve Vandenberghe besloten om zich aan te sluiten bij de zogenoemde Statiegeldalliantie.

Ze ergeren zich al langer al een talloze flesjes en blikjes die nooit in de PMD-zak geraken, maar als zwerfvuil achtergelaten worden op het openbaar domein.  Samen met andere organisaties en burgers vragen ze meer bescherming voor het milieu en een beter hergebruik van materialen. Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd en niet langer blijven rondslingeren op het strand, de bermen of in de zee. De kustgemeenten zijn alvast van plan om nieuwe sensibiliseringsacties uit te werken om plastiek en zwerfafval te vermijden. Er komen groepsaankopen van hernieuwbare bekers voor evenementen, een verbod op rietjes en nieuwe sensibiliseringscampagnes tegen sigarettenpeuken op het strand.

Steve Vandenberghe heeft een voorstel ingediend in het Vlaams parlement om statiegeld in te voeren op blikjes en PET-flessen. Hij hoopt alvast  de minister @JokeSchauvliege en de meerderheidspartijen te overtuigen om dit zo snel mogelijk goed te keuren en in te voeren.
http://www.focus-wtv.be/nieuws/kustgemeenten-scharen-zich-achter-statiegeldalliantie