“Vroeger mocht bijvoorbeeld een alleenstaande moeder maar 1 386 euro netto per maand verdienen, verhoogd met 66 euro per kind ten laste, om recht te hebben op een voorschot van het alimentatiegeld. Nu trekken we dat bedrag omhoog. Zo kunnen dus alleenstaande moeders met kinderen via Davo (Dienst voor Alimentatievorderingen) achterstallige alimentatiebedragen terugvorderen”, lichten Bert Anciaux en Fauzaya Talhaoui toe.

“Met het optrekken van de inkomensgrenzen kunnen duizenden (vooral eenouder) gezinnen uit de armoede geraken”, aldus Bert Anciaux en Fauzaya Talhaoui. “Het onderhoudsgeld maakt voor heel wat alleenstaande moeders immers het verschil tussen al dan niet in armoede verzeilen.”

“sp.a heeft in haar verkiezingsprogramma ook talrijke voorstellen om de situatie van alleenstaande ouders te verbeteren zoals de woonbonus, kinderbijslag en fiscaliteit”, laten de senatoren nog weten.