Sinds 2016 is de waterfactuur voor alleenstaanden in Mechelen extra gestegen met 15 tot 45 euro per jaar. sp.a-gemeenteraadsleden Geys en Gennez roepen het stadsbestuur op om die onrechtvaardige discriminatie van alleenstaanden terug te schroeven.

Sinds 2016 is de berekeningswijze van de waterfactuur gewijzigd. sp.a peilde naar de impact van de gezinssamenstelling op de factuur. Karel Geys: “Worden alleenstaanden nog extra belast?” Uit het antwoord van Pidpa blijkt nu dat 83 procent van de alleenstaanden met een individuele watermeter sinds 1 januari 2016 door de gewijzigde tariefstructuur 15 tot 45 euro per jaar extra betalen. Alleenstaanden die zéér weinig verbruiken worden ook extra belast. Dit druist in tegen alle principes van zuinig en rationeel waterverbruik.”

Caroline Gennez vult aan: “Na de forfaitaire en onrechtvaardige afvaltaks van 54 euro voor élk Mechels gezin is dit een tweede belasting die alleenstaanden meer treft dan andere Mechelaars. Dit is écht onrechtvaardig. Bovendien behoort de waterfactuur in Mechelen al tot de hoogste in Vlaanderen.”

“Water is geen luxeproduct”, zegt Karel Geys. “Als alleenstaande heb je het extra lastig om alle facturen betaald te krijgen. Een verhoging van de waterfactuur kan je dan missen.” Hij roept het Mechelse stadsbestuur op om een tegemoetkoming te doen voor alle getroffen alleenstaanden. De Gemeente Bonheiden bijvoorbeeld laat de forfaitaire afvaltaks niet rechtstreeks door zijn inwoners betalen. Er zijn dus voorbeelden en precedenten te vinden van een rechtvaardiger fiscale politiek.

Caroline Gennez: “Eerder pleitten we in het Vlaams Parlement om bij elke fiscale maatregel de impact op alleenstaanden en nieuwe gezinsvormen te checken. Het idee van een ‘singletoets’ kreeg bijval, uit onverdachte bron: burgemeester Somers ging akkoord om regelgeving grondig door te lichten...en zo singlevriendelijker te maken”. sp.a roept het stadsbestuur op om alvast in eigen stad die onrechtvaardige discriminatie van alleenstaanden terug te schroeven.