Brussels Parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) vroeg informatie op aan Brussels minister Didier Gosuin (DéFI) over het aantal opgestarte stages in het kader van het initiatief Youth Guarantee. Sinds de start van het programma in mei 2013 hebben er 2431 stages plaats gevonden in 632 verschillende bedrijven en organisaties. Elk jaar groeit dit aantal. 

De integratie van de jongeren op de arbeidsmarkt blijft één van de voornaamste prioriteiten van de Brusselse regering. In het kader van de Youth Guarantee wil het Gewest aan jongeren die na 6 maand nog geen werk hebben gevonden een opleiding, een stageplaats of een job aanbieden. “Dat  begint zijn vruchten af te werpen, de jeugdwerkloosheid is al 41 maanden op rij aan het dalen. We moeten deze inspanningen volhouden en versterken. Als we jongeren meteen aan het werk krijgen en een goede start geven in het leven bespaart ons dat een zware hypotheek op de toekomst”, aldus Hannelore Goeman.

De grootste leveranciers van stageplaatsen zijn overheidsdiensten zoals Net Brussel (141), ONEM (95) en de Stad Brussel (89). Maar de ruime meerderheid (60%) van de stages vindt in privébedrijven plaats. Hier zijn Blokker (79), Proximus (66) en C&A (43) de beste leerlingen. Er zijn ook veel kleinere KMO’s en zelfstandigen die intekenen voor soms één enkele stageplaats. Een goed teken volgens het parlementslid: “Wij willen natuurlijk dat er een zo breed mogelijke waaier van werkgevers op het programma intekenen. Op die manier is de kans ook groter dat men aan de jongeren een job kan aanbieden op maat, die aan hun competenties en hun profiel voldoet”.

Opgedeeld in sector zijn vooral handel (22%), horeca (13%) en overheidsdienst (17%) de grootste afnemers.

Om in aanmerking te komen mogen jongeren maximaal over een diploma hoger middelbaar onderwijs beschikken. Tot nu toe hadden 58% van de jongeren enkel een diploma lager middelbaar onderwijs. Met de stages wil men in de eerste plaats hun kansen verhogen op de arbeidsmarkt.

“Dat is nodig, we moeten daarin eerlijk durven zijn. Velen van onze Brusselse jongeren zitten niet in de meest bevoordeelde positie. Ze moeten concurreren met pendelaars die vaak beter kwalificaties en een betere talenkennis hebben. Bovendien is discriminatie nog steeds een alledaagse realiteit. Onze jongeren hebben dus nood aan kansen. Kansen om zich te bewijzen, maar ook kansen voor de werkgevers om onze jongeren beter te leren kennen. Deze stages doen dat,” aldus Hannelore Goeman.