Tijdens het debat over de verlengde aanwezigheid van Belgische militairen in Afghanistan   van afgelopen maandag heeft Dirk Van der Maelen (sp.a) aan Minister De Crem gevraagd om te reageren op de mededeling dat in de herfst van dit jaar het Duitse leger in Noord-Afghanistan op vraag van NAVO een grootscheeps offensief gaat lanceren. Van der Maelen vroeg tot twee keer toe of de ongeveer 100 Belgische militairen samen met hun Duitse collega's zouden deelnemen aan  het offensief. Uitgenodigd om met een simpel "ja" of "neen" te antwoorden, verkoos de minister om te ...zwijgen.  

Na het recente incident in Noord-Afghanistan waarbij het Duitse leger drie militairen en een vijftal zwaargewonden  moest incasseren en Belgische militairen urenlang dekking moesten zoeken in hun pantservoertuig moet de regering antwoorden op de vraag vindt de sp.a-er.De NAVO heeft op voorstel van de VS besloten tot een reeks van grote regionale offensieven tegen de Taliban.  Het eerste offensief startte midden februari in de provincie Helmand en is inmiddels beëindigd. De 15.000 sterke militaire macht is er in geslaagd de hoofdplaats Marjah in te nemen maar het heeft vele militairen het leven gekost. Zowel de Verenigde Staten als Groot-Brittannië hebben in de eerste drie maanden van dit jaar dubbel zoveel militairen verloren als in de eerste drie maanden van 2009. Dit soort van offensieven zijn niet alleen zeer gevaarlijk maar de vraag is of ze blijvende resultaten boeken. Zo zijn er hoe langer hoe meer aanwijzingen dat de Taliban in de provincie Helmand zeker niet uitgeschakeld zijn en al bezig zijn om het verloren terrein terug te winnen.

Vanaf de maand juni zou een soortgelijk offensief starten in en rond Kandahar. De minister en zijn departement maken er geen geheim van dat de Belgische F 16 vliegtuigen gaan deelnemen als ze gevraagd worden om luchtsteun te bieden. Diezelfde duidelijkheid wil de minister niet geven als het gaat over de mogelijke Belgische deelname aan het  gepland offensief in Noord-Afghanistan. Op 18 mei maakte in Berlijn de Duitse generaal Bruno Kasdorf bekend dat  in de herfst een gelijkaardig offensief aan dat in Helmand zal uitgevoerd worden in Noord-Afghanistan waar België een goeie honderd militairen gelegerd heeft. Deze militairen helpen daar bij de ontmijning en de opleiding van het Afghaanse leger. Inmiddels is gebleken dat de Belgische trainers van het Afghaanse leger mee die Afghaanse troepen op het gevechtsterrein vergezellen en dat de Belgische ontmijners de troepen vergezellen om wegbermbommen onschadelijk te maken. Dit betekent dus dat als de regering niet snel anders beslist in de tweede helft van dit jaar Belgische militairen én in Zuid- én in Noord-Afghanistan actief gaan betrokken zijn in de oorlog zowel in de lucht als op de grond. Het stilzwijgen van Minister De Crem in de Kamer kan niet anders geïnterpreteerd worden. Wat Van der Maelen al lang voorspeld heeft staat dus te gebeuren : Minister De Crem sleurt ons land alsmaar verder mee in een dure en uitzichtloze oorlog. Sedert zijn aantreden is het aantal aanwezige militairen meer dan verdubbeld tot meer dan 600 en is de kostprijs ook meer dan verdubbeld tot 109 miljoen euro voor 2010. Als regering of parlement De Crem niet snel terugfluiten gaat de kostprijs niet alleen nog verder oplopen maar gaat het risico op verlies aan militaire mensenlevens nog sterk toenemen.

Na het Paasreces gaat Dirk Van der Maelen Premier Leterme interpelleren om het standpunt van de regering te vernemen. Als de Premier de Belgische deelname aan het nakend grondoffensief in Noord-Afghanistan niet uitsluit zal Van der Maelen eisen dat de beslissing tot deelname aan het offensief vooraf voorgelegd wordt aan het voltallige parlement. Kwestie van iedereen voor zijn verantwoordelijkheid te plaatsen.