[image] ...zou u dan ook mensen ontslaan en voor uzelf meer geld vragen? Banken moeten weer banken worden. Die voor u zorgen en minder voor zichzelf. Daarom heeft sp.a duidelijke voorstellen om de bankencrisis aan te pakken:

Strenge begrenzing van toplonen en bonussen, zeker in sectoren met overheidssteun. Bonussen moeten afhangen van resultaten op lange termijn. En ontslagpremies worden beperkt tot 1 jaar loon.

> Duidelijk onderscheid tussen spaar- en investeringsbanken. Bij spaarbanken is uw geld veilig. Zakenbanken houden risico’s in en krijgen geen staatsgarantie. Wanneer de overheid leningen aangaat, kan ze zich rectstreeks wenden tot de spaarder, met een veilig spaarproduct.
> We willen banken verplichten de waarheid te spreken. Elk beleggingsproduct krijgt een etiket dat de risico’s duidelijk vermeldt.
 
Betrouwbare banken: dat is één van de vier pijlers van het sp.a-Durfplan. Meer weten?