Elke jaar organiseert Pro Vélo, in opdracht van het Brussels Gewest, een fietstelling. Op vier ogenblikken tijdens het jaar worden één uur lang fietsers geteld op 26 plaatsen in Brussel. In 2016 werd een recordaantal fietsers genoteerd tijdens deze tellingen. Er werden toen een derde meer fietsers geteld dan een jaar voordien. In 2017 werd dit gemiddeld recordaantal geëvenaard.

“Het is goed nieuws dat de Brusselse fietsers overtuigd blijven. In 2016 kende het aantal fietsers in Brussel een enorme boom. Dat het gemiddeld aantal fietsers tijdens de vier telmomenten vorig jaar constant bleef toont dat de fiets voor veel mensen een volwaardig alternatief is om zich in Brussel te verplaatsen. Bovendien is het logisch dat een dergelijke evolutie stapsgewijs gebeurt. De komende maanden komen er met onder andere de Generaal Jacqueslaan, de Woluwelaan en de Rooseveltlaan heel wat kwalitatieve fietspaden bij in Brussel. Deze vormen ongetwijfeld mee een hefboom om een nieuwe stap te nemen in het aantal fietsers in Brussel. Bovendien worden er in het voorjaar 10 nieuwe fietstelpalen geplaatst. Deze telpalen zullen een zeer gedetailleerd overzicht weergeven van het aantal fietsers op verschillende strategische plaatsen en dit het hele jaar lang, 24 uur op 24,” zegt Pascal Smet.

Tijdens de vier telmomenten werden meer dan 28.000 fietsers geteld. In januari 2017 en november 2017 werden er respectievelijk 13% en 12% meer fietsers geteld dan een jaar eerder.
Tijdens het telmoment in september 2017 werden er dan weer 16% minder fietsers geteld dan een jaar eerder. De vele regendagen in september 2017 (20 neerslagdagen in 2017 t.o.v. 10 in 2016) hebben mogelijk een impact op deze daling.