Brussels Parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) vroeg informatie op aan Brussels minister Didier Gosuin (DéFI) over het aantal opgestarte stages in het kader van het initiatief Youth Guarantee. Sinds de start van het programma in mei 2013 hebben er 2431 stages plaats gevonden in 632 verschillende bedrijven en organisaties. Elk jaar groeit dit aantal. Version française.