De meerderheid heeft enkele cruciale vaststellingen geschrapt van de onderzoekscommissie over de Afkoopwet. “Bovendien heeft ze uit de vele vaststellingen niet de juiste conclusies willen trekken”, zegt Dirk Van der Maelen. Daarom heeft hij een alternatief eindrapport opgesteld. 


Deze week vonden de slotbesprekingen plaats in de onderzoekscommissie over de totstandkoming en de toepassing van de wet op de verruimde minnelijke schikking. Helaas werd dit ongeveer een maat voor niks, want de meerderheidspartijen hadden samen eigen conclusies en aanbevelingen ingediend, waarbij ze nauwelijks rekening hielden met de vele vastellingen uit die commissie. Voor Dirk Van der Maelen is dat onbegrijpelijk. “De vaststellingen in ons rapport zijn overduidelijk. Door daar nu niet de gepaste conclusies uit te trekken, verzaken de leden van de meerderheid aan hun democratische plicht als parlementslid.”


Van der Maelen heeft dan maar zelf een alternatief rapport opgesteld. Dat rapport bevat 27 punten. U vindt het in de bijlage. Hij heeft het o.a over de diamantsector, de zaak rond Chodiev en de aanpak van lobbyisten.


Dirk Van der Maelen: “In de vaststellingen (en tijdslijn) van ons rapport maken we een gedetailleerde reconstructie van de feiten. Ik nodig iedereen uit om die te lezen. Maar dat de meerderheid dan concludeert dat alles normaal was en geen lessen wil trekken uit deze reconstructie, begrijp ik echt niet.”