Nieuwe wind in fruitteeltsector door internationale samenwerking.

Vandaag maandag 25 januari gaf het Regionaal Landschap Zuid-Hageland samen met 6 internationale projectpartners het startschot van het project ‘meer natuur voor pittig fruit’. Interreg Vlaanderen-Nederland keurde het goed voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. In vier Nederlandse en Vlaamse provincies (Belgisch en Nederlands Limburg, Vlaams-Brabant en Zeeland) zullen de projectpartners samenwerken met meer dan 100 fruittelers. Het Proefcentrum Fruitteelt en de Universiteit Gent volgen de acties wetenschappelijk op. Zo voorkomen we een scenario waarbij loonwerkers bloesems bestuiven met een penseeltje.

De populatie van honingbijen en wilde bijen gaat de laatste tijd zorgwekkend achteruit. Voor fruitregio's zoals Hageland en Haspengouw die in sterke mate afhankelijk zijn van de bestuiving, is dit een ware nachtmerrie. Dankzij dit internationaal samenwerkingsproject slaan vandaag zeven partners uit België en Nederland de handen in elkaar om de bestuivingscrisis aan te pakken. De samenwerking die via het Europese Interreg-programma Vlaanderen-Nederland ondersteund wordt, moet vanuit een ecologisch model waarin de nieuwste Vlaamse en Nederlandse kennis wordt verzameld, leiden tot maatregelen om de bijensterfte tegen te gaan.

"Door middel van dit project worden nu in de belangrijkste fruitregio's van Vlaanderen en Nederland bijkomende activiteiten ontwikkeld om de habitat en dus ook de levensvatbaarheid van de bestuivers te vergroten. Het is de eerste keer dat op zulke schaal actie ondernomen wordt om de ecosysteemdienst van bestuivers veilig te stellen." Vertelt Marc Florquin, gedeputeerde van economie en innovatie. "Door integratie van meer biodiversiteit en natuur in een landschap dat hoofdzakelijk gekenmerkt wordt door fruitteelt, bouwen we aan een duurzame formule." gaat Marc verder.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden