Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft opnieuw een miljard bespaard op gezondheidszorg.  “Bij hoog en bij laag is de minister blijven volhouden dat de patiënt hier niet de dupe van zou worden”, zegt Karin Jiroflée.

“De artsen waren van meet af aan nochtans duidelijk”, licht Karin Jiroflée toe. “De factuur zou naar de patiënt worden doorgeschoven, als de minister haar besparingen niet zou terugdraaien.  Helaas is dat precies wat vandaag gebeurt.  Het grootste artsensyndicaat plant de akkoorden over de tarifering op te zeggen.  Concreet betekent dit dat alle artsen hun tarieven in de toekomst vrij mogen bepalen.”

Karin Jiroflée: “De besparing op de honoraria van artsen bedraagt 250 miljoen.  Als de artsen deze factuur doorschuiven, betekent dit een duurdere raadpleging bij de arts.” Karin Jiroflée waarschuwt Maggie De Block hier al langer voor. “Het is dan ook volledig de verantwoordelijkheid van minister De Block dat de gezondheidszorg in 2017 een stuk duurder zal worden voor iedereen.”