Wat  het aantal klachten van de groene oppositiepartij Samen betreft zijn we  als bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a de tel kwijt geraakt. Of het  nu tegen de nieuwe school, kleuterspeelgoed, klasmeubilair, de  evenementenhal, het sociaal restaurant, een varkensstal of 5 cm teveel  aangevoerde grond in een weide is, de stijl van deze partij is al ruim 5  jaar permanent de ene na de andere klacht in te dienen. 

Gemeenteraadslid  Simon Vandermeulen (Dorpspartij): “De gemeenteraad van september keurde  voor alle wegen in Glabbeek een eenduidige aanpassing van de  voorrangsregels goed. Hierbij werd beslist om de voorrang van rechts  niet langer toe te passen maar van de hoofdwegen voorrangswegen te  maken. Oppositiepartij Samen is tegen deze beslissing die door een  meerderheid in de gemeenteraad genomen werd, maar kan zich er blijkbaar  niet bij neerleggen en tracht alweer via een klacht het beleid tegen te  werken. In een democratie is het nu eenmaal een meerderheid die in de  gemeenteraad beslist over het beleid en niet een minderheid.”

Schepen  Johnny Reweghs (sp.a): “Klacht na klacht krijgt Samen van de gouverneur  steeds ongelijk, maar ook dat belet hen niet door te gaan met deze  reinste afbraakpolitiek waar niemand in ons dorp beter van wordt, maar  waar men enkel de gemeentelijke administratie extra mee belast. Wij  laten ons als gemeentebestuur niet afleiden door deze klachtenregen en  werken gewoon verder, vanaf 10 november 2017 verdwijnt de toepassing van  de voorrang van rechts in Glabbeek waarmee enkele gemeenten uit de  regio zoals o.a. Lubbeek, Tielt-Winge, Boutersem, Linter en Geetbets ons  al mee vooraf gingen.”