Het Antwerpse college besliste op vrijdag 10 maart alle projectoproepen die de stad heeft uitgeschreven in het kader van de commercialisering van de zorg terug in te trekken. Deze beslissing komt er nadat sp.a, groen & pvda eind vorig jaar een klacht hadden ingediend bij de provinciegouverneur om de toewijzing van de uitbating van daklozencentrum ‘De Vaart’ toe te kennen aan G4S. Volgens sp.a vertoonde de gevolgde procedure heel wat tekortkomingen.

Door het rommelig en ronduit amateuristisch werk van het college worden nu ook alle andere projectoproepen die via de stad, en niet via de OCMW-raad, lopen, ingetrokken. ‘Deze beslissing is alleen maar toe te juichen’, zegt sp.a gemeenteraadslid Monica De Coninck. ‘Alleen moet de stad nu niet opnieuw dezelfde fout maken en afstappen van het verhaal van de commercialisering van de zorg, want wat is er nu eigenlijk bereikt? Alle spelers in het welzijnsveld zijn tegen elkaar opgezet, als concurrenten gepositioneerd, terwijl men beter alle positieve partners in het veld had samengebracht rond gezamenlijke concrete doelstellingen, die de welzijnswerkers in complementaire samenwerking, elkaar versterkend zou kunnen realiseren. Veel tijd verloren en vooral veel vertrouwen'.

Ook volgens sp.a fractievoorzitter in de OCMW-raad Johan Peeters moet de stad stoppen met het commercialiseren van de zorg. ‘De onzekerheid binnen de sector is al een hele tijd enorm groot. Ook de mensen die zorg nodig hebben zijn niet gediend met deze machtspelletjes van het Antwerps college. Het commercialiseren van de zorg is een ideologische vingeroefening om het professionele middenveld te destabiliseren. Bedoeling van de gunning aan een privébedrijf is andere sociale middenveldorganisaties in het gareel te houden. Dit bestuur wil af van een maatschappelijk middenveld dat zich als kritische gesprekspartner in maatschappelijke en beleidsdiscussies mengt’