Op 27 februari l.l. werd in de VS een baanbrekende beslissing genomen omtrent netneutraliteit: men trekt er voluit de kaart van een gelijkwaardige behandeling van alle dataverkeer op het internet. Internet wordt voortaan beschouwd als een dienst.

Terwijl in de VS President Obama zich een sterke pleitbezorger toonde van deze nieuwe wet, gaat Europa momenteel op de rem staan.

Omdat Europa dreigt te bezwijken onder de lobby van de telecombedrijven, pleit sp.a voor de vlucht vooruit. “Ik zie geen enkele reden waarom we in Vlaanderen en België zouden moeten wachten op Europa. Net zoals in Nederland kunnen we zonder probleem werk maken van een regelgevend kader dat het principe van netneutraliteit sterker verankert”, zegt Katia Segers, Vlaams parlementslid voor sp.a, die hierover een vraag stelde aan Minister Gatz.

“Het internet is een dienst waar iedereen gelijke toegang moet toe hebben. We moeten vermijden dat telecomoperatoren tolwegen kunnen installeren. Dat is belangrijk voor de gebruikers, die riskeren om op de ‘slow lane’ terecht te komen, tenzij ze meer geld neertellen voor de ‘fast lane’. Dat is ook belangrijk voor innovatieve techn-startupbedrijven die gelijke toegang moeten krijgen tot het internet”, aldus Katia Segers.

“In zijn antwoord op mijn vraag, stelde Minister Gatz dat het huidige Vlaamse en federale wetgevende kader volstaat om netneutraliteit te garanderen. Zijn afwachtende houding stemt mij niet hoopvol. Waarom zouden we niet de ambitie hebben om een voortrekkersrol te spelen en in navolging van Chili, Nederland en de VS netneutraliteit te garanderen voor de toekomst?”, aldus Katia Segers. “Laat ons in Vlaanderen de nodige ambitie aan de dag te leggen in het belang van alle internetgebruikers en -bedrijven.”