Leuven is op dit moment al dé autodeelstad van Vlaanderen. Met ambitieuze maatregelen wil het stadsbestuur nog meer inwoners stimuleren om auto’s te delen. “Autodelen is een belangrijk speerpunt in het Leuvense mobiliteitsbeleid en draagt bij aan een leefbare stad”, zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani. (foto: Vertommen)

Het mobiliteitsprobleem in Vlaanderen, met een hoge parkeerdruk in woonkernen  en files, blijft toenemen. “Autodelen speelt niet alleen een belangrijke rol om de parkeerdruk op straat te verminderen en de publieke ruimte op te waarderen, het is ook een van de puzzelstukjes om Leuven op termijn klimaatneutraal te maken”, zegt Ridouani. “Op dit moment zijn er 45 particuliere autodeelgroepen actief, en telt Cambio 1.218 leden, waarmee Leuven met meer dan 1.700 autodelers dé autodeelstad is. Dat aantal willen we verdrievoudigen tegen 2020.” 

Niets dan voordelen

Een van de belangrijkste effecten van autodelen is het verminderen van de parkeerdruk. “Elke deelauto vervangt gemiddeld 5 tot 10 privéwagens. Veertig procent van de tijd is een deelauto aan het rijden, terwijl dat bij privéwagens slechts vier procent is. Dat betekent dat een privéwagen 96 procent van de tijd een parkeerplaats nodig heeft”, zegt Ridouani. “Hoe meer deelwagens, hoe meer openbare ruimte dus vrij komt. Die kunnen we dan anders invullen, om de stad aangenamer te maken. Denk aan extra groen, ontmoetingsplaatsen, fietsstallingen…” 

“Autodelen kan voor mensen met minder financiële middelen een goedkopere manier zijn om toch niet in te boeten aan mobiliteit. Via lokale ambassadeurs en ondersteuning van de stadsdiensten, willen we autodelen bekend maken bij verschillende doelgroepen”, zegt Ridouani. “Deel uitmaken van een autodeelgroep kan ook de contacten in een buurt versterken. Je leert je buren kennen, iets wat veel mensen een groot voordeel vinden.” 

Concreet plan

Daarom kiest Leuven voluit voor autodelen. “Vorig jaar bevroegen we de Leuvenaar, om precies te weten wat ze vinden van autodelen. Met die informatie hebben we het autodeelplan opgesteld, dat onze ambities en engagementen vastlegt”, zegt Ridouani.

Uit die bevraging blijkt de noodzaak om het aantal deelwagens te verhogen. De Leuvenaars die de enquête invulden, gaven aan dat een standplaats op maximaal 1 kilometer van hun woning mag liggen. “We voorzien budget voor vijf extra cambioplaatsen per jaar. Onder meer de Philipsite en Heverlee station zien Leuvenaars als goede locaties. Daarnaast voorzien we ook budget om huidige standplaatsen uit te breiden, zodat er ook met extra gebruikers altijd een wagen beschikbaar is”, zegt Ridouani. 

Het stadsbestuur zal ook de eigen poolwagens voor het personeel na de kantooruren en in het weekend inschakelen voor autodelen. “Dat zijn de piekmomenten voor autodelers. We roepen eveneens bedrijven en organisaties op om hetzelfde te doen”, aldus Robbeets.

Om het particulier autodelen aan te moedigen, bekijkt de stad of het mogelijk is om bij een bouwvergunning voor een groot nieuwbouwproject autodeelstandplaatsen in te plannen, zodat de projectontwikkelaar minder individuele parkeerplaatsen moet voorzien.

“Omdat autodelers zo bewust omgaan met de manier waarop ze zich verplaatsen, zijn veilige fietsstallingen aan elke standplaats dan ook een belangrijke voorwaarde om potentiële autodelers te overtuigen”, zegt Robbeets. “Daar zijn we al volop mee bezig, aan de meeste cambio-standplaatsen zijn fietsstallingen geplaatst.”

De bestaande ondersteuning voor autodelers blijft uiteraard lopen. “Particuliere autodeelgroepen kunnen een voorbehouden parkeerplaats in hun buurt aanvragen en ze kunnen voor de wagen een gratis digitale parkeerkaart krijgen. Ook vergoedt de stad het eerste jaar lidmaatschap van Autodelen.net ,”alsnog Robbeets.

Verder onderzoekt de stad de mogelijkheden van een bakfietsdeelsysteem, als aanvulling op autodelen. Ook het deelfietssysteem van Blue Bike zal uitgebreid worden naar de Leuvense randparkings.

Info-avond

Er is ook een duidelijke vraag naar informatie over alle autodeelsystemen. “Dinsdag 26 januari organiseren we een eerste info-avond over autodelen, om 20 uur in Tweebronnen, waar alle systemen vertegenwoordigd zullen zijn. Daarnaast hebben we alle informatie over autodelen duidelijker op onze website geplaatst”, zegt Ridouani. Samen met de koepel autodelen.net zal de stad ook kleinere ‘autodeelparty’s’ organiseren, vergelijkbaar met de overbekende tupperware-avonden.