RESOC-voorzitter Caroline Gennez stelde woensdagavond het Streekpact 2007-2013 officieel voor aan pers en publiek. Dit document is de neerslag van de ambitieuze toekomstvisie van het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité (RESOC) voor het arrondissement Mechelen.

In het Streekpact geven de 13 lokale besturen van de regio, de werkgevers- en werknemersorganisaties en de provincie Antwerpen aan waar ze de komende zes jaar samen werk van willen maken om de woon-, werk- en leefkwaliteit in het Mechelse arrondissement te optimaliseren. Hun gezamenlijke doelstellingen zijn opgehangen aan een achttal hefbomen zoals mobiliteit en ruimtelijke ordening, economie en tewerkstelling, en levenslang leren. Concreet wil RESOC Mechelen bijvoorbeeld via structureel overleg het onderwijs en de regionale arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen en de mobiliteitsproblematiek in de regio grondig in kaart brengen.

“De verwachtingen t.a.v. dit streekpact waren hoog gespannen”, zegt RESOC-voorzitter Caroline Gennez. “maar ik denk dat we na een jaar hard werken er toch in geslaagd zijn om ze in te lossen, met dit Streekpact heeft een relatief kleine regio een relatief grote verantwoordelijkheid meegekregen”.

Lees hier het Streekpact