Niet het meest sexy onderwerp, maar toch. De zes kerkfabrieken in Kortessem kosten onze gemeentekas jaarlijks nog steeds ca. 170.000€ à 200.000€. Een respectabel prijskaartje waarmee de tekorten in de werking van onze kerkbesturen jaarlijks bijgepast worden. Dank dan ook aan al de vrijwilligers die met hun onbaatzuchtige inzet de financiële verplichtingen correct weten op te volgen en uit te voeren.  Want niettegenstaande de gemeente de tekorten toch moet bijpassen, merken we dat er nu wat spaarzamer gewerkt wordt…  Je zou trouwens voor minder wat oplettender worden als je zoals in Vliermaal opeens diverse duizenden euro’s zonder verantwoording mankeert…

Voor sp.a-Kortessem lijkt de tijd dan ook rijp om een volgende stap te zetten. “Momenteel worden de budgetten en rekeningen al grondig afgestemd met het gemeentebudget. Het is voor sp.a dan ook een logische volgende stap dat de gemeentelijke financiële dienst niet alleen bij de opmaak, maar ook bij de verwerking van de boekhouding nauwer betrokken wordt.”

Het financieel plaatje oogt momenteel weliswaar prima, doch de vrees bestaat dat dit misleidend werkt voor de volgende jaren…  Het opgemaakte kerkenplan (kostprijs tot op heden een slordige 38.000€…) betekent namelijk de voorbode van diverse, (on)mogelijke bouwdossiers… Bovendien moeten voor de geklasseerde kerkgebouwen in Kortessem, Vliermaal en Wintershoven sowieso eerst ook nog eens beheersplannen opgemaakt worden. Er zal dus nog veel geld nodig zijn…

Alle zes kerkgebouwen in Kortessem zijn dorpsbepalend. Geklasseerd of niet, gebruikt of niet, ze zullen een zinvolle bestemming moeten blijven hebben. Het loopt echter financieel grondig fout indien alle 6 kerkfabrieken apart naar eigen goeddunken een bouw- of aanpassingsdossier gaat uitwerken.

Daarmee worden we nu al geconfronteerd in Guigoven, waar de kerkfabriek op een eigenzinnige manier te hoog gegrepen bouw- en uitbreidingsdossiers goedkeurt, met bezwaren op structuurplan en uitvoeringsplannen ageert tegen het gemeentebestuur en zelfs de wetgeving losjes interpreteert. Of hoe moeten we het noemen als blijkt dat een lid van het kerkbestuur Guigoven ook bestuurslid is van een vzw (Traject), die tegen betaling opdrachten voor het kerkbestuur uitvoert… Nog nooit van onverenigbaarheid gehoord?

Voor sp.a-Kortessem is het duidelijk dat dit niet de manier is om correct te werken aan de toekomst van onze gemeente!