“Om mensen tussen verkiezingen door te betrekken willen we tot een beweging uitgroeien die in hart en nieren appelleert op alle mogelijke domeinen die mensen verbinden, van onderuit”, zeggen John Crombez en Stephanie Van Houtven.

“Mensen ondernemen zelf en wachten niet langer op de overheid of de politiek om in te grijpen. Als politieke partij die maatschappelijk engagement hoog in het vaandel draagt, is het onze taak om dit engagement te versterken en te ondersteunen”, vindt John Crombez. “Participatief, van onderuit, open en in groep.”

“Dit is een politiek momentum en daarom hebben we ‘Jij maakt Morgen’ opgezet, waarin we luisteren naar mensen die hun zorgen of ervaringen rond concrete thema’s zoals werk of jeugdzorg, mobiliteit of een groene toekomst met ons delen. Wij luisteren, laten ons inspireren, gaan in discussie en gaan aan de slag. Om samen tot voorstellen te komen op een participatieve manier.”

Van Houtven: “De volgende maanden organiseren we al rondes rond vier concrete actuele thema’s. Jeugdzorg is daar één van. Kinderen die nood hebben aan hulp in cellen laten overnachten is Vlaanderen onwaardig. Wat is er dan beter dan mensen die zulke jongeren bijstaan - van familieleden, vrienden tot experten - te verenigen en naar hen te luisteren? Van daaruit vertrekken we dan om onze interne besluitvorming vorm te geven richting congressen en daarna concrete voorstellen te formuleren in de parlementen.”

Crombez: “Dat doen we door ook open te discussiëren met wie dat wil over, op het eerste gezicht, minder evidente thema’s, zoals ‘tijd’. Hoe laten we mensen meer greep krijgen op hun tijd, hun werk-privé balans? Hoe vergroten we de participatie in onze democratie op zich? Hoe gemeenschap vormen in een diverse samenleving? Hoe onze welvaart eerlijker verdelen of heel eenvoudig: hoe maak je je straat of wijk bruisender?”

“Zo willen we tot een proces komen dat van onderuit vertrekt. Door continu mensen te betrekken, ook al kunnen ze niet altijd fysiek aanwezig zijn op een discussiemoment. Hen houden we betrokken bij het hele proces als ze dat willen, via platformen zoals onze website bijvoorbeeld, waar ze kunnen blijven input geven of reageren. Om samen, open en participatief, van onderuit, tot voorstellen te komen die het verschil maken voor de toekomst”, besluiten Crombez en Van Houtven.

Meer info over #jijmaaktmorgen en de thema’s vind je hier: www.s-p-a.be/jijmaaktmorgen