Met diepe droefenis melden wij jullie het overlijden van onze trouwe kameraad André Vanderkluysen. Hij was weliswaar al een tijdje ziek, maar dat het zo snel zou gaan had niemand zien aankomen.

André was zonder enige twijfel een monument binnen onze socialistische beweging.  Hij heeft jaren gezeteld als OCMW- en  gemeenteraadslid, eerst in Lembeek en na de fusie in  Halle.

We zullen hem dan ook niet snel vergeten.

sp.a Halle wenst de familie veel sterkte toe.