“Er leeft vandaag angst in de straten en wijken van mijn stad”, zei de burgemeester van Vilvoorde. “En mijn stad is geen uitzondering op de rest van Vlaanderen. Deze angst overschrijdt alle grenzen, ze leeft bij hoger- en lageropgeleiden, op de werkvloer en in scholen, onder ouderen en kinderen, bij de politiediensten maar ook – en in het bijzonder - binnen de allochtone gemeenschap. Die angst wordt nog altijd door velen onderschat. Ten onrechte. Ze is immers een sluipend gif. Angst doet een samenleving uit elkaar vallen.”

Hans Bonte riep alle beleidsverantwoordelijken ook op om de bestaande angstgevoelens niet verder op te poken: “Het lijkt mij niet verstandig dat een minister van Binnenlandse Zaken in reactie op het drama in Frankrijk stelt dat ‘wanneer het regent in Parijs, het druppelt in Brussel’. Het lijkt mij evenmin verstandig dat de burgemeester van de grootste stad van Vlaanderen communiceert dat een aanslag ‘een kwestie van tijd’ is en wellicht in Antwerpen zal gebeuren. En het lijkt mij evenmin verstandig dat de burgemeester van de hoofdstad van Europa vandaag verklaart dat een aanslag ‘wellicht onafwendbaar’ is.” Bonte benadrukte dat de politiek zich niet naïef mag gedragen: “Wel integendeel, we moeten net bijzonder alert zijn en niet aarzelen om gepast te reageren. Maar politici moeten zich wel realiseren wat de effecten van woorden zijn in het creëren van angst.”

Hans Bonte pleitte er voor om, over beleidsniveaus heen, over meerderheid en oppositie heen, over religieuze grenzen heen, samen te werken en een vuist te maken tegen de heersende angst. Hij voegde er nog aan toe dat het erg belangrijk is om daarbij de moslimgemeenschap in ons land te betrekken. Hij herhaalde ook zijn oproep om de terugkeerders uit de oorlog in Syrë en Irak nauwer op te volgen en bepleitte daarbij nogmaals dat er meer politionele en sociale middelen nodig zijn op het lokale niveau. “Dit behoort niet tot de 12 maatregelen die de federale regering nu voorstelt en dat is een gigantische lacune”, aldus Bonte. De Vilvoordse burgemeester drukte ook nogmaals op de nood aan een efficiëntere samenwerking tussen gerechtelijke diensten en de politiediensten. “Helaas herhaal ik daarmee de bevindingen die een heel aantal burgemeesters, over partijgrenzen heen, al sinds het voorjaar van 2013 bepleiten”, aldus nog Hans Bonte.