Gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys trekt de open sp.a-lijst in Erpe-Mere, samen met Patrick

De Swaef van Groen die de 2de plaats inneemt. Marc Van Impe, voorzitter van S-plus Erpe-

Mere duwt de lijst en sp.a-voorzitter Kevin Knockaert neemt de 3de plaats in.


Opmerkelijke nieuwkomer is onafhankelijke Simon Dedoncker op plaats 4. Een nieuwe

inwoner van Erpe-Mere die gecharmeerd is door onze verfrissende voorstellen en daarom

mee zijn schouders wil zetten onder ons sociaal en ecologisch project, vertelt Anja

Vanrobaeys. Hij krijgt dan ook een prominente plaats op de lijst, omdat hij, met een frisse

blik, vastgeroeste patronen kan doorbreken.


Vastgeroeste patronen doorbreken, willen we ook voor Erpe-Mere. Hoewel we hier allemaal

graag wonen, zijn er toch een aantal beleidsdomeinen waar wij innovatiever willen zijn dan

het huidige bestuur. Op vlak van communicatie willen wij de lat een pak hoger leggen, door

o.a. een gemeentelijke app te voorzien, waar je alles kan volgen, maar ook kan melden.

Andere speerpunten waar sp.a het verschil wil maken zijn: participatie, duurzame mobiliteit,

lokale economie en armoedebestrijding. Bovendien willen we dat de gemeente meer

overleg organiseert, in een zo vroeg mogelijk stadium van de projecten. Als we beginnen

met een wit blad en mensen echt mee kunnen denken en doen, is een meer dynamisch

beleid, met een breder draagvlak, zeker mogelijk!


Ik ben overtuigd van de slagkracht van deze kandidaten, besluit Anja Vanrobaeys. Goed

bestuur is vooral een kwestie van visie, openheid, luisterbereidheid en de capaciteit om

vooruit te denken. Met deze kandidaten hebben we die competenties meer dan voldoende

in huis. Bovendien vormen we een hechte ploeg, voor wie inhoud belangrijker is dan postjes.


De overige kandidaten op de lijst volgen later.