Wat in Keulen gebeurde is een respectloze aanval op één van onze belangrijkste grondwaarden: de gelijkheid tussen man en vrouw in een open en vrije samenleving. De daders moeten krachtig worden aangepakt. In ons land organiseert Fedasil reeds lang sociale begeleiding voor vluchtelingen en migranten, met aandacht voor de Westerse regels, waarden en normen. Dat is de verantwoordelijkheid van de hogere overheden, maar lokale politiediensten kunnen ook geconfronteerd worden dergelijk onaanvaardbaar gedrag.”

Het antwoord van Daniel was duidelijk: feiten zoals in Keulen hebben zich in Gent nog niet voorgedaan. Het aantal verkrachtingen en het aantal aanrandingen van de eerbaarheid zijn zelfs gedaald in 2015 ten opzichte van het jaar daarvoor. Bovendien zijn de feiten niet te linken aan een specifieke locatie of aan personen van vreemde origine zijn. “Hier wordt bovendien van elk gepland evenement vooraf een risicoanalyse gemaakt. De aanwezigheid van de Politie bij evenementen moet misdrijven voorkomen. Als er zich ooit toch feiten zoals op Oudjaarsnacht in Keulen zouden voordoen, dan moeten de slachtoffers zo snel als mogelijk aangifte doen. Dan kunnen onderzoeksdaden worden gesteld en kan de Lokale Recherche worden betrokken.”

Volgens de Gentse Politie wijst niks er op dat dergelijke feiten in Gent zouden gebeuren.