Goedkeuring fusie met Zeeland Seaports staat in Gent buiten kijf - vrijdag 13.10.2017

De fusie tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports kan binnen de Gentse gemeenteraad op een kamerbreed draagvlak rekenen. Ondanks een aantal bedenkingen zal ook de oppositie het dossier goedkeuren, leert een rondvraag bij alle fracties. 

De Gentse gemeenteraad spreekt zich over een tiental dagen uit over de fusie van het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports , zoals eind vorig jaar in hoog gezelschap al aangekondigd. Eind september kreeg het dossier groen licht van het college van burgemeester en schepenen.

Rond de fusie staan meerderheid (sp.a, Groen en Open VLD) en oppositie (N-VA, CD&V en Vlaams Belang) niet met getrokken messen tegenover elkaar, zo blijkt uit de antwoorden van alle fracties op vragen over hoe ze tegen het project aankijken.

Unieke kans

De zes partijen in de gemeenteraad staan principieel achter het samengaan met de Zeeuwse havenburen. Zij zien vrijwel uitsluitend pluspunten en voordelen in termen van veerkracht, jobcreatie, toegevoegde waarde, kostenbeheersing, marktpositionering, enzovoort.“

De langverwachte havenfusie is het juiste antwoord op de wereldwijd ingezette schaalvergroting in de scheepvaart”, zegt sp.a-fractievoorzitter Anne Schiettekatte. Die wapent de betrokken havens voor “een sterkere toekomst op het vlak van tewerkstelling, innovatie en duurzaamheid”, vindt Bram Van Braeckevelt, fractieleider bij Groen. Bij OpenVLD heeft hun collega Sami Souguir het over een stap die “getuigt van moed, visie en daadkracht” en “een verhaal van morgen”.

De oppositie is globaal genomen niet minder positief gestemd. “Een zeer goede zaak” en “een unieke kans voor de Gentse haven om een grotere rol te spelen in de internationale havenwereld”, oordeelt Veli Yüksel voor CD&V. “Dit zal ongetwijfeld een positieve impact hebben op verdere groei en op de werkgelegenheid. Een plus één is hier veel meer dan twee”, is de inschatting van fractievoorzitter Johan Deckmyn bij Vlaams Belang. Het gaat bovendien om “een complex proces dat zorgvuldig werd voorbereid”, stelt Robert Gert, lid van de Commissie Haven en bestuurder van het Havenbedrijf, voor N-VA. 

Kanttekeningen

De oppositie plaatst logischerwijs de meeste kanttekeningen bij de fusie. Veli Yüksel (CD&V) is daarin het meest uitvoerig. Zijn fractie is beducht voor de verdere afloop van de sanering van de Thermphos-site in Vlissingen en voor de verdeling van eventuele meerkosten bij de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen. Hij betreurt ook een verlies aan democratische controle en vreest dat de relatie met de inwoners van de dorpen in de Gentse kanaalzone verwatert. Dat blijft in zijn ogen het grootste minpunt in het fusieverhaal, een visie die Deckmyn deelt. 

Yüksel vraagt daarom om nieuwe overlegorganen. Hij is ook op zijn hoede voor “een eventuele expansiedrang van de nieuwe holding op Gents grondgebied”, die zich zou vertalen in een aantasting van buffer- en woonzones.

De financiële aspecten blijven voor Robert Gert (N-VA) en Johan Deckmyn (Vlaams Belang) een belangrijk aandachtspunt. Maar beiden zijn gerustgesteld door de garanties die hiervoor zijn ingebouwd. 

Aan de kant van de meerderheid vinden Schiettekatte (sp.a), Van Braeckevelt (Groen) en Souguir (OpenVLD) dat aan de mogelijke bezwaren en bezorgdheden zo goed mogelijk tegemoet gekomen is. 

Unaniem

De slotsom is snel gemaakt. Op de vraag hoe hun fractie zal stemmen, antwoorden de zes partijen dat zij de “historische samenwerking” (dixit Groen) zullen goedkeuren. “Met overtuiging”, voegt meerderheidspartij sp.a daar aan toe. “Volmondig en enthousiast”, kan er zelfs bij N-VA vanuit de oppositie af.

De fusiehaven zal de horde van de Gentse gemeenteraad dus vlotjes nemen. Er lijkt geen onthouding of tegenstem in de weg te staan.

Zelfs na de intrede in het kapitaal van de Provincie Oost-Vlaanderen en van de gemeentes Evergem en Zelzate is de Stad Gent nog steeds heer en meester binnen het Havenbedrijf. Zij bezit 97% van alle aandelen. Gent wordt langs die weg ook de hoofdaandeelhouder binnen de fusiehaven, met een participatie van 48,5%. Binnen Zeeland Seaports weegt de Provincie Zeeland het zwaarst, met een aandeel van 50%, die in de fusiehaven halveert naar 25%. De gemeentes Vlissingen, Terneuzen en Borssele verdelen de andere 25% die de Nederlandse partners toekomen, netjes onder elkaar.

Jean-Louis Vandevoorde