Schepen Resul Tapmaz bracht onmiddellijk goed nieuws: “Er wordt spoed gezet in dit dossier zodat reeds voor het volgend seizoen minstens 12 bijkomende plaatsen zullen beschikbaar zijn.”

‘Voetbal in de stad’, de community-werking van KAA Gent, speelt sinds 2011 een actieve rol in het verbeteren van de toegankelijkheid van de Ghelamco Arena voor supporters met een beperking. Op hun vraag heeft de bouwheer zich ertoe verbonden 24 extra indoor rolstoelplaatsen in te richten op niveau +3. Zo zal het aantal plaatsen voor rolstoelgebruikers uiteindelijk stijgen naar 64 zitjes. De Ghelamco Arena beschikt daarmee over het grootste aantal zitjes voor supporters met een beperking.

Voor thuissupporters met een visuele beperking zijn 10 gereserveerde zitjes voorzien om de wedstrijd te kunnen volgen met beschrijvend commentaar. Dit is in principe voldoende en kan occasioneel uitgebreid worden. Op vraag van de Stedelijke Adviesraad van Personen met een Handicap kunnen bovendien zes supporters met een auditieve beperking beroep doen op een individuele halslus met persoonlijke ringleiding. Tot heden werd er echter nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Oproep aan supporters met een beperking

Momenteel loopt de abonnementenverkoop voor het nieuwe voetbalseizoen. KAA Gent en haar community-werking ‘Voetbal in de stad’ roepen kandidaat-abonnees met een beperking op om zich voor 1 juli te melden op contact@voetbalindestad.be, zodat de community-werking een goed zicht krijgt op de nood aan bijkomende plaatsen voor personen met een beperking. Meer info + link: (http://www.kaagent.be/supporter/nieuws/02-06-2016/abonnementenverkoop-supporters-met-een-beperking/).