Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a) roept minister Turtelboom naar aanleiding van de discussie rond de 600 miljoen herraming van de federale dotaties aan de deelgebieden op om een meer pro-actieve minister van begroting te zijn. Nu is de Vlaamse minister van Begroting de laatste om ergens van in kennis gesteld te worden of essentiële informatie op te pakken  met allerlei bizarre taferelen tot gevolg. Het ultieme kind van de rekening is echter de financiële situatie van de modale Vlaming, een situatie die uit evenwicht geraakt omdat hij disproportioneel facturen doorgeschoven krijgt ten gevolge van deze slechte soap. 

Vanmiddag werd in de commissie financiën van het Vlaams Parlement de discussie van vorige week over de “plotse” herraming van de middelen die de federale overheid moet overmaken aan Vlaanderen verdergezet.  ER werd bevestigd dat het hier om een verbetering gaat voor Vlaanderen van iets meer dan 400 mio Euro. Maar wederom werd de fundamentele vraag van dit debat niet beantwoord, namelijk waarom het zo lang duurde alvorens de Vlaamse minister van Begroting in kennis werd gesteld of zich bewust was van iets wat men federaal al maanden wist. De minister weigerde te antwoorde op de precieze vragen van de oppositie wanneer zijn precies op de hoogte werd gesteld.

 

Bij de oefening die Vlaanderen 400 miljoen afnam in maart was immers vanaf het begin duidelijk dat er een aantal zaken niet klopten en, na een betwisting, werd een nieuwe oefening op een grotere schaal toegezegd. In april werd dan reeds bevestigd dat de oefening van maart niet klopte. Op 29 juni was er een nota van de federale administratie die de nieuwe ramingen voorstelt, met de oorzaken van de nieuwe berekening. De minister wil niet antwoorden – ondanks herhaaldelijke vragen en zo miskent ze het controlerecht van het parlement – of ze deze nota kent, en zo ja sinds wanneer. Pas op 7 juli, na het afsluiten van de begrotingscontrole dus, worden de cijfers wereldkundig gemaakt.  Intussen was de Vlaamse aangepaste begroting gestemd waarbij men zichzelf onnodige besparingen oplegde.

 

“Dit is cynisme ten top.  Minister Vandeurzen moet uitleggen dat hij geen geld heeft om hulpbehoevende tieners uit politiecellen te halen of te investeren in de rusthuizen. Minister Crevits heeft de inschrijvingsgelden verhoogd en het mes in de sociale voorzieningen gezet omdat er zogezegd geen alternatief was. Er is een alternatief, maar de cijfers geraken kennelijk niet buiten N-VA schuiven” aldus Bertels. “En ofwel aanvaardt minister Turtelboom dat ze door dit soort trucs nog 4 jaar te kijk gezet wordt ofwel smijt ze zich volledig als Minister van Begroting en geeft ze Vlaanderen de correcte cijfers die het verdient.”