In de bevoegde Kamercommissie gaf de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) meer uitleg over de pre-Brexit-maatregelen die genomen worden in de haven van Zeebrugge en dit als antwoord op de vraag gesteld door Annick Lambrecht (sp.a) vanuit haar bezorgdheid en haar functie bij het havenbestuur Zeebrugge.

De Minister antwoordde dat er 141 extra douaneambtenaren bijkomen. De effectieve aanwerving wordt voorzien voor het najaar van 2018.

Om de douane verder voor te bereiden zal ook regelmatig overleg plaatsvinden met het Directoraat-Generaal TAXUD van de Europese Commissie om de uitdagingen inzake de organisatie en operationele uitvoering van de douanecontroles na de Brexit te bespreken.

De onderhandelingen en de uitwerking van operationele oplossingen, gebeuren immers samen met het Verenigd Koninkrijk op Europees niveau.

Wat de vraag naar een douaneantenne betreft, is het zo dat er in de haven van Zeebrugge nu reeds een douaneteam permanent aanwezig is op de Grensinspectiepost (GIP) tussen 6u en 22u.

Daarnaast bevestigde de Minister dat er ook op frequente basis informeel overleg plaatsvindt tussen de douanediensten van België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Ierland.

Verder is er binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een comité opgericht dat  de operationele uitrol van de bijkomende infrastructuur en het bijkomende personeel in het kader van de Brexit opvolgt.

Tenslotte antwoordde de Minister dat op het vlak van ICT performantietesten uitgevoerd worden aangezien het aantal te verwerken douaneaangiftes significant zal toenemen.

Kamerlid Annick Lambrecht (sp.a) : "In Brussel de problemen uit eigen streek aankaarten helpt dus. Ik ben verheugd dat De Minister het belang van De Zeehaven van Brugge inziet en het douaneteam in Zeebrugge wil versterken. De vraag om de douaneantenne van Gent naar Zeebrugge ter verhuizen zou toch ook overwogen kunnen worden. Dit kan de efficiënte werking van onze Brugse haven maar ten goede komen.”

Dat ongeveer 45 % van de export vanuit Zeebrugge richting Groot-Brittannië gaat is één van de doorslaggevende redenen waarom beide parlementairen de vinger aan de pols houden in Brussel. “We moeten dus alles op alles zetten om goed om te gaan met de Brexit”, stelt haar gerust.