Ondanks de invoering van de Lage Emissiezone (LEZ) in Antwerpen, is de luchtkwaliteit in de stad verder verslechterd. De eerste zes maanden van dit jaar, na de invoering van de LEZ, werden er immers meer overschrijdingen van het daggemiddelde voor fijn stof gemeten. “We worden geconfronteerd met de gevolgen van het mobiliteitsbeleid van dit Antwerpse stadsbestuur,” zegt sp.a-fractieleidster Kathleen van Brempt. “De inspanningen die de schepen van milieu doet met de invoering van de LEZ, worden volledig teniet gedaan door het auto’s-zijn-welkombeleid van schepen Koen Kennis. Dat is er op gericht om bezoekers van de stad zo dicht mogelijk naar het centrum te laten rijden. Dat, samen met de onvoorbereide knip van de leien, heeft er voor gezorgd dat de iedereen stil staat in de file. Die extra toevloed aan wagens is niet kunnen gecompenseerd worden door het LEZ-beleid van schepen Nabilla ait Daoud. We kunnen hier rustig spreken over de stofwolk van Kennis die de Antwerpenaars dagelijks mogen inademen.”

De cijfers liegen er niet om. Tussen 2015 en 2016 zijn de verplaatsingen met de auto naar school en het werk gestegen met 11 procent. In diezelfde periode daalde het gebruik van het openbaar vervoer met 8,6 procent. “Dat zijn dramatische evoluties in een stad die geteisterd wordt door een slechte luchtkwaliteit,” zegt sp.a-gemeenteraadslid Toon Wassenberg. De neergang van het openbaar vervoer met slechte verbindingen, onaanvaardbare vertragingen, te lage frequenties en een gebrek aan investeringen dwingt Antwerpenaars en stadsbezoekers richting auto. Opmerkelijk daarbij is dat zelfs het autobezit in Antwerpen is toegenomen. Tussen 2014 en 2017 werd een stijging opgetekend van 2,20 procent. Alle cijfers bevestigen dus het auto’s-welkombeleid van het stadsbestuur. Volgens het stadsbestuur zou het weren van auto’s de economie schaden, maar in steden die wel inzetten op duurzame mobiliteit zoals Hamburg, Kopenhagen of Amsterdam zien we net dat die het economisch heel goed doen. Antwerpen mist dus vooral aansluiting bij die Europese steden die een koolstofvrije en duurzame economie voorbereiden.”

Jaarlijks sterft bijna een half miljoen Europeanen vroegtijdig als gevolg van slechte luchtkwaliteit en betalen lidstaten tussen de 300 en 900 miljard euro aan gezondheidszorg die verband houdt met slechte luchtkwaliteit. Volgens het Air Quality in Europe 2016 rapport van het Europees milieuagentschap gaat het in Belgie om ruim 12.500 vroegtijdige sterftes. “We hebben dringend nood aan een nieuwe aanpak voor stedelijke mobiliteit,” zegt Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws. “Met dit beleid is de LEZ immers een HEZ geworden. Daarom heeft sp.a onlangs nog een mobiliteitsplan voorgesteld waarbij we ondubbelzinnig kiezen voor meer tram en treinverbindingen van en naar de stad, nieuwe fietsverbindingen zodat bewoners uit de districten op maximum 20 minuten in de stad geraken, een circulatieplan voor het stadscentrum met een groter aandeel autoluwe straten en woonstraten en het stimuleren van autodelen en elektrificatie van het wagenpark.”

We moeten vandaag niet enkel inzetten op de ontwikkeling van schonere wagens en strengere Euronormen,” zegt fractievoorzitter Kathleen Van Brempt, “we moeten ook evolueren naar minder auto’s, vooral in stedelijke centra. Van Brempt wijst er ook op dat Antwerpen gebruik zou kunnen maken van vervuilingscamera’s om de meest vervuilende wagens uit het stadscentrum te weren. De LEZ-zone baseert zich immers op de uitstoot van wagens zoals die op papier staat, maar zoals ondermeer het Dieselgate-schandaal heeft aangetoond, komt die papieren uitstoot niet overeen met de werkelijke uitstoot op de weg. Verschillende steden zoals Londen en Parijs willen nu gebruik gaan maken van deze vervuilingscamera’s. Antwerpen mag, gezien de ernstige problematiek van de luchtkwaliteit, niet achter blijven.”