Tijdens de begrotingsbesprekingen eind oktober 2015 was er sprake van 1250 vluchtelingen die zich dit jaar in Antwerpen zouden vestigen. Maar momenteel weet het Antwerpse stadsbestuur niet op hoeveel vluchtelingen en asielzoekers het zich moet voorbereiden.

sp.a vindt dat de Antwerpenaars het recht hebben om te weten hoeveel asielzoekers er in hun stad worden opgenomen. En hoe dat zal gebeuren. Antwerpenaars, asielzoekers  en vluchtelingen hebben er immers belang bij dat de opvang zo professioneel mogelijk gebeurt. Daarom vraagt sp.a dat er in de OCMW-raad regelmatig over het aantal erkende vluchtelingen en asielzoekers en de te nemen maatregelen wordt overlegd.  

In de eerste plaats wil sp.a, morgenavond tijdens de OCMW zitting , weten welke criteria de bevoegde Belgische staatssecretaris - en partijgenoot van de burgemeester - in zijn spreidingsplan hanteert. In de communicatie over het spreidingsplan was sprake van een indicatief cijfer voor elke gemeente. Wat is dat cijfer voor Antwerpen?    

Een tweede vraag is of Antwerpen voldoende voorbereid is om in een georganiseerde opvang te voorzien. Van de lokale overheid wordt immers verwacht dat die de regie in handen neemt. 

  • Welke initiatieven heeft het stadsbestuur al genomen om het professionele middenveld en de vrijwilligersorganisaties bij de opvang te betrekken?
  • Welke maatregelen werden genomen om te voorzien in voldoende onderdak voor de nieuwkomers?
  • Welke maatregelen zijn gepland om de nieuwkomers voor te bereiden op de arbeidsmarkt?
  • Is er voldoende aanbod lessen Nederlands?
  • Is er voldoende plaats in de scholen?
  • Worden er mensen in dienst genomen om in al die facetten van opvang te voorzien?

 

Wendy Van Dorst, Tatjana Scheck, Guy Lauwers, Johan Peeters
OCMW-raadsleden sp.a Antwerpen