Vandaag kwam de OCMW-raad van Antwerpen speciaal samen om de Europese vluchtelingencrisis en de opvang van oorlogsvluchtelingen in Antwerpen te bespreken. Die extra zitting kwam er op vraag van sp.a en Groen. ‘Antwerpen moet zijn verantwoordelijkheid nemen’, zeggen de OCMW-raadsleden Johan Peeters, Tatjana Scheck & Wendy van Dorst (sp.a).  ‘Het is ongeoorloofd dat de bevoegde schepen Fons Duchateau alle verantwoordelijkheid van zich blijft afschuiven’, zegt Johan Peeters. ‘De stad doet niks voor de eerste opvang en weigert op het vlak van onderwijs, sociale huisvesting, integratie en activering ook maar enige inspanning te leveren.’ 

‘Dat OCMW-voorzitter Duchateau al dagen beweert dat Antwerpen vol zit en dat hij geen extra maatregelen wil nemen om oorlogsvluchtelingen op te vangen, is gewoon onaanvaardbaar’, zegt Peeters. ‘Het stadsbestuur steekt het hoofd in het zand in plaats van zich voor te bereiden op wat komt. sp.a vraagt dat het stadsbestuur werk maakt van een lokaal opvanginitiatief. Antwerpen heeft daarvoor de ruimte en capaciteit. Dat niet doen, heet schuldig verzuim.’

‘Naast die eerste opvang moet ook het integratieproces op gang worden getrokken. We moeten daarom een snelle toegang tot taal- en inburgeringscursussen garanderen’, zegt OCMW-raadslid Tatjana Scheck. ‘Mensen die Nederlands spreken en ons land kennen, maken veel meer kans in onze samenleving. 

sp.a wil ook dat de stad inspanningen levert om jonge kinderen van oorlogsvluchtelingen een plaats in het onderwijs te garanderen. ‘Er wordt een grote instroom van minderjarige vluchtelingen verwacht. Die stroom kan je alleen opvangen door extra middelen voor onderwijs vrij te maken’, zegt raadslid Wendy van Dorst. 

De partij hekelt voorts de manier waarop OCMW-voorzitter Duchateau de uitspraak van zijn voorgangster Monica De Coninck (sp.a) ‘de maat is vol’ over het gebrek aan middelen en ondersteuning vanuit de Vlaamse regering omzet in ‘de stad is vol’. ‘Monica De Coninck deed in het interview uit 2010 duidelijk een oproep voor bijkomende middelen om het tekort aan plaatsen in taal- en inburgeringscursussen aan te pakken. Middelen die overigens op haar vraag door toenmalig Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) werden vrijgemaakt.’

Tijdens de bijzondere OCMW-raad schoof de meerderheid opnieuw alle verantwoordelijkheid van zich af. ‘Verder dan wat bitse reacties op onze constructieve voorstellen geraakt het stadsbestuur niet’, zegt Johan Peeters. Maar anders dan het stadsbestuur zijn veel Antwerpenaars gelukkig wel bereid om de vluchtelingen te helpen. ‘Veel mensen bieden vrijwillig hulp aan en ook veel sociale organisaties en verenigingen - die eerder al financieel zwaar moesten inleveren van dit stadsbestuur - steken spontaan de handen uit de mouwen. Dat is mooi. Helaas komt het stadsbestuur niet verder dan pure struisvogelpolitiek.’