Het ondoordachte besluit van de gemeenteraad kwam er ondanks alle bewijsmateriaal dat sp.a aanreikte: sp.a wist toen al dat VREG geen apart (lager) tarief voor Antwerpen zou toelaten. De intrede zou de Antwerpenaar 104 euro kosten. sp.a betreurt dat schepen Kennis pas zo laat tot dit inzicht komt. Gemeenteraadslid Toon Wassenberg (sp.a) had hem dat al in april uitgelegd. Maar beter laat dan nooit. sp.a hoopt dat de stad Antwerpen snel werk maakt van één stadsbedrijf dat alle nutsbedrijven (water, gas, elektriciteit, afval…) beheert, waarbij de Antwerpenaars via coöperatieve inbreng kunnen deelnemen.

Vandaag bevestigt de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) in een persbericht nogmaals wat sp.a stad Antwerpen vorige week vrijdag op haar persconferentie omtrent de fusie van Eandis en de minderheidsparticipatie van SGEL bekendmaakte. Aparte tarieven kunnen enkel bij wijze van overgangsmaatregel en dat uiterlijk tot 2017. Aan de opschortende voorwaarde voor de fusie tot Eandis Assets (op zijn beurt een opschortende voorwaarde voor de intrede van SGEL) kan dus niet worden voldaan.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 26 september 2016 ontkende het Antwerpse stadsbestuur nog dat er een antwoord zou zijn op de vraag naar het behoud van aparte tarieven. Ondanks het feit dat wij met sp.a een brief van VREG met die niet mis te begrijpen boodschap op de bank van elk gemeenteraadslid hadden gelegd. Het persbericht van de VREG geeft nogmaals een duidelijk antwoord op deze vraag: er kan slechts sprake zijn van aparte tarieven tot uiterlijk eind 2017. Ook dat strookt geheel met wat Toon Wassenberg in de gemeenteraad zegde. sp.a stad Antwerpen bleef herhalen dat – zonder het behoud van aparte tarieven - de Eandis-operatie een Antwerps gezin (met gemiddeld Vlaams verbruik) 104 euro per jaar zal kosten. Er was maar één weg om zo’n tweede Turteltaks te vermijden, en dat is de stekker eruit trekken (als gevolg van een onvervulbare opschortende voorwaarde). En dat gebeurt nu!