“Los van de cijferdiscussie, staat in ieder geval vast dat  de jeugdwerkloosheid is in Antwerpen en Brussel schrikbarend hoog is”, zegt Yasmine Kherbache (sp.a). “Antwerpen en Brussel zijn voor het land een economische en tewerkstellingsmotor, maar ze slagen er wel niet in hun eigen jongeren een perspectief te bieden.”

In Brussel, als we de cijfers mogen geloven, zou daar nu een kentering in komen. Laten ons hopen.En in Antwerpen? De algemene jeugdwerkloosheid is gedaald, wat de VDAB toeschrijft aan het prille economische herstel. De langdurige werkloosheid bij jongeren die daalt echter niet. Antwerpen is bovendien koploper inzake schooluitval. Reden genoeg om extra in te zetten op deze laaggeschoolde jongeren. De Vlaamse regering en het stadsbestuur  besparen op jeugdwerking en tewerkstellingsmaatregelen. Een radicaal verkeerde keuze. “Want als het slecht gaat met de jongeren, gaat het slecht met de toekomst van de stad”, aldus nog Yasmine Kherbache.