Volgens van Brempt is voorkomen echter beter dan noodplannen in werking te laten treden bij een eventuele kernramp. “De oudste en meest onveilige kerncentrales, Doel 1 en 2, moeten onverwijld gesloten worden. Dergelijke centrales zouden vandaag niet eens meer een vergunning krijgen. We hebben ze niet nodig, ze vormen een bedreiging voor de hele Antwerpse bevolking en voor het economische hart van ons land. Hoe langer hoe meer wordt het duidelijk dat de verhoging van de pensioenleeftijd voor kerncentrales een bijzonder slecht idee was.”