Antwoorden op vragen gemeenteraad 

Vraag raadslid Sanne Alexander: Verkeer naar Puyenbroeck  

De toeristen die van buiten Wachtebeke Puyenbroeck bezoeken worden aan de hand van de bruine bordjes allemaal door het dorp geleid. Door het plaatsen van dergelijke bordjes aan andere invalswegen en afritten (bv. E34) zou een deel van het verkeer niet meer door het Dorp/Meersstraat moeten, wat in de zomermaanden en zonnige weekends het drukke verkeer zou kunnen doen afnemen. Dit komt dan niet enkel de bewoners ten goede, maar evenzeer de veiligheid. Is er een mogelijkheid om de last die dit voor het Dorp en de Meersstraat  betekent te beperken door het deel van het verkeer dat via de E34 komt, af te leiden via de afrit van Moerbeke, om dan langs Kalvebrug richting Puyenbroeck te leiden? Wil het gemeentebestuur met aandrang deze suggestie opnemen en ondersteunen?

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender:

Het schepencollege zal deze suggestie voorleggen tijdens het volgende onderhoud met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Vooraf dient evenwel de mening gevraagd van buurgemeente Moerbeke en de directie van het provinciaal domein Puyenbroeck.  Als beide betrokkenen akkoord gaan met het voorstel is de kans nog steeds bescheiden dat AWV zal meestappen in het voorstel. Bij de afsluiting van Rechtstro in 2013,  in het kader van fase 1 van de dorpskernvernieuwing,  bleek AWV niet bereid een wegomleiding voor Wachtebeke aan te geven ter hoogte van de afrit van de E34 in Moerbeke. De verwachtingen omtrent de haalbaarheid van dit voorstel dienen dus allesbehalve hoog ingeschat.

Vraag raadslid Wim Van Hoecke: Digitaal bord gemeentehuis  

Hoeveel Wachtebeekse verenigingen maken gebruik van dit reclamebord? Hoeveel aanvragen zijn er reeds binnen gekomen van die verenigingen en hoeveel zijn ervan daadwerkelijk goedgekeurd om op het bord te komen en er : 

Antwoord raadslid Linda Van Himme: 

Op ongeveer 1 jaar en 3 maanden tijd zijn op de digitale lichtkrant aan het gemeentehuis 110 dia’s gepubliceerd.

De situatieschets die volgt is een analyse van deze map:

  • Welkom in Wachtebeke: 1
  • Openbare werken (aankondiging werken/beëindiging werken, hinder/omleidingen): 10
  • Openbare aankondigingen (bv. occasionele sluiting diensten/termijn indienen vuurwerkaanvragen): 3
  • Lokale economie: 3
  • De Lijn: 3
  • OCMW: 1
  • aanZ: 1
  • Bovenlokale activiteiten/acties:
  • Mbt de korte keten/lokale voedselstrategie: 2
  • Veilig naar school: 3
  • Tvv Bijenactie: 1
  • Bloembollenactie: 2
  • Met belgerinkel naar de winkel: 2
  • Fair trade dag: 1
  • FietsTelweek: 1
  • 11 juli-viering: 2
  • Week van de Mobiliteit: 1
  • Ambachtelijk Weekend: 2
  • Werelddag van de Vrede: 2
  • Holebi-emancipatie: 2
  • Dag Trage Wegen: 1
  • Week van de Vrijwilliger: 1
  • Groepsaankoop zonnepanelen: 1
  • Kom op tegen kanker: 1
  • Solidariteit: 1

Subtotaal: 26

  • Lokale Manifestaties:
  • Big Jump: 1
  • Safarkesmarkt: 3
  • Fietszoektocht: 1
  • 2de handsfietsenmarkt: 1
  • Fietsgraveren: 1
  • Mbt openingsuren/uitzonderlijke sluitingen gemeentediensten: 3
  • Staten-Generaal: 1
  • Wachtebeekse Spelen: 1
  • Sporteldag: 1
  • Cultuurhuis: 10
  • Bib: 2

                 Subtotaal: 25

  • Lokale verenigingen/instellingen/adviesraden:
  • Moervaartheem: 2
  • Buurtactiviteit: 1
  • Velt + MAR: 1
  • De Torenvalk: 1
  • Curieus: 1
  • Femma: 2
  • Made by us: 2
  • Noord-Zuid: 1
  • JMA: 5
  • Siku: 1
  • Wijkplatform Overslag: 2
  • Wijkplatform Langelede-Sluize: 1
  • GAOS: 1
  • KWB: 1
  • AOC-Bib-CH: 1
  • Femma-KSA-OCMW-KVLV: 1
  • Davidsfonds: 1
  • Jeugdraad: 1
  • OAR: 1
  • SK Wachtebeke: 2
  • Logo-Gezond + CH: 1
  • Watersport Moervaart: 1
  • Sint-Laurensschool-centrum: 1
  • Sint-Laurensschool Overslag: 1
  • Gemeentelijk Feestcomité: 1
  • Foto- en Diaclub Kunst-Ligt: 1
  • Feestcomité Langelede: 1
  • Concordia-Overslag: 1

Subtotaal: 37

Ervaringen van onze diensten:

  • Het bord staat niet op de juiste plaats. De 2de fase van de dorpskernherwaardering staat dit in de weg. De doelstelling is dat het digitaal infobord in het Dorp komt te staan. 
  • Het bord staat nu langs een gewestweg. De beheerder AWV legt een aantal beperkingen op die maken dat alle mogelijkheden die de elektronica ons biedt, niet ten volle kunnen benut worden (bv. geen bewegende beelden/overgangen).
  • Lokale verenigingen/instellingen/adviesraden schrikken vooral van de beperktheid van tekst die je kan publiceren. Wij dringen daar op aan omwille van de leesbaarheid. De tekst moet te lezen zijn ‘in het voorbijrijden’.
  • Te weinig worden ons foto’s/tekeningen aangeboden die passen bij een aankondiging en die ze aantrekkelijker maken. Cf. de uitdrukking: 1 foto zegt meer dan 1.000 woorden.
  • We leven in een ‘instant’-tijd en dat laat zich ook voelen in het creëren en publiceren van dia’s. We maken daarin graag een uitzondering voor openbare werken, in die zin dat de Technische Dienst zelf vaak ‘last-minute’-berichten ontvangt.
  • Is er groeipotentieel: jazeker! Bv. het gebruik van het digitaal aankondigingsbord door de jeudwerkorganisaties in de gemeente en bv. door het gemeentelijk feestcomité.

 

Vraag raadslid Etienne Fermont : Nieuwe fietssuggestiestroken Godhuisstraat en Smishoek 

De nieuwe fietssuggestiestroken die werden aangelegd vallen wel op, maar lijken niet zo vakkundig aangelegd. De stroken liggen vol hobbels en putjes. Werden deze werken reeds definitief opgeleverd of worden er nog aanpassingen en herstellingen gedaan?

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

De fietssuggestiestroken die werden aangelegd bevinden zich op het traject van de gewestweg en vallen dus niet onder de bevoegdheid van de gemeente. De markering in de Godshuisstraat is voor rekening van Eandis uitgevoerd als compensatie voor de schade aangebracht aan de oorspronkelijke strook tijdens de werken die vorig jaar door dit nutsbedrijf werden verricht. 

Vraag Raadslid Sanne Alexander :Werken Axelsvaardeken :

We vragen ons af of er geen andere timing mogelijk was om de werken t.h.v. de fietssnelweg uit te voeren dan in deze periode. De schoolgaande jeugd is weer net op z'n fiets gesprongen om zich elke dag naar de klas te begeven via dit fietspad, en het Axelsvaardeken is een druk gebruikte route door landbouwvoertuigen, die momenteel volop worden ingezet voor de najaarswerken op het land. Allesbehalve een veilige timing dus! Graag willen we de achterliggende reden weten waarom de wegenwerken nét nu moesten worden uitgevoerd in het Axelsvaardeken.

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Zoals bekend werden de voorbereidende werken voor de aanleg van het fietspad op de voormalige spoorwegzate,  op vordering van het Agentschap voor Natuur en Bos,  onderbroken tijdens het broedseizoen van 15 maart tot en met 30 juni. De aannemer is na de broedperiode opnieuw gestart met het verdichten van het gravelbed dat als fundering voor het fietspad moet dienen. Verschillende grondmechanisch onderzoeken wezen de voorbije maanden uit dat het draagvermogen van de ondergrond op een aantal plaatsen van het traject niet aan de vereisten voldeed. Het was wachten tot de bouwheer en de aannemer een consensus hadden bereikt. Om die reden is de aanleg pas eind september gestart. Nog langer wachten zou het risico ernstig vergroten dat deze weersgevoelige werken dit jaar niet meer werden uitgevoerd.