Vraag raadslid Rudy Van de Velde : maaibeurten trage wegen

We hebben de indruk dat diverse trage wegen in Wachtebeke niet worden gemaaid of te weinig worden gemaaid.  Is het niet  mogelijk , gezien we toch al deze trage wegen kennen,  om standaard 2 maaibeurten per jaar te voorzien ?  Vb. midden juni eerste maaibeurt, midden september tweede maaibeurt.    Dit is een beproefde aanpak in veel gemeentes en andere instanties die instaan voor natuurbeheer.

Op die manier wordt het comfortabel gebruik van die trage wegen ook gegarandeerd voor voetgangers en fietsers. 

Antwoord schepen Jacques De Smet:  

Elk jaar opnieuw krijgen we dezelfde opmerking en elk jaar opnieuw moet ik melden dat we de trage wegen wel degelijk onderhouden. De trage wegen welke gevraagd zijn te maaien worden tweemaal per jaar gemaaid.

De trage wegen worden gemaaid in juni en september zoals gevraagd.

Elk jaar starten we rond 15 mei met het maaien rond de obstakels als voorbereiding op de maaiwerken die starten rond 15 juni. Dit herhalen we rond 15 augustus voor de maaiwerken rond 15 september. Na deze voorbereidingen worden aansluitend de trage wegen gemaaid. Volgende trage wegen zijn gevraagd om tweemaal per jaar te maaien. 

  1. Kerkwegel Overslag Knooppunt 22-23
  2. Overslagdijk knooppunt 34 -52
  3. Speelbos Overslag tussen knooppunt 26 en Papdijk.
  4. Doorsteek Provincie tussen parallelweg en Akkerstraat Knooppunt 6.
  5. Langelede aan garage Chalmet Knooppunt 8.
  6. Puttestraatje tot aan vroegere spoorwegbedding ( nu fietspad) Knooppunt 16.
  7. Bosstraat- Muishoeken ( vroeger Wildestraat). Deze mogen we nog niet onderhouden omdat hier nog geen uitspraak is van de rechtsprocedure.
  8. Straatje tussen Lepelstraat en Ramonshoek

Vraag raadslid Rudy Van de Velde:samenwerking met Eandis

 

De gemeente Wachtebeke plant een nauwere samenwerking met eandis via een samenaankoop gas en elektriciteit vanaf 2018.  De gemeente Wachtebeke heeft ook de ambitie een voortrekkersrol te spelen in de migratie naar een energieneutrale gemeente.

Maar anderzijds zien we dat er nog tal van straten in de Warandewijk geen aansluiting hebben op het gasnet hoewel dat toch was beloofd.   Op vandaag zijn er daar nog vele gezinnen in  woningen met dure elektrische verwarming.

Kan de afwerking van het gasleidingsnet worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst met Eandis?

Klopt het ook dat zonnepanelen vandaag niet mogen geplaatst worden op sociale huurwoningen ?   Indien ja, waarom en kan hieraan iets gedaan worden ?   Ook dat zou immers kunnen helpen in de ambitie om een energieneutrale gemeente te worden. 

Antwoord schepen Piet Penneman :

De aanleg van gas is hier nog niet gerealiseerd omdat er te weinig aansluitpotentieel was. De meeste woningen zijn van de VMSW in beheer van 'Volkshaard', deze opteren nog steeds voor elektrische verwarming. Tegen 2020 hebben de huisvestingsmaatschappijen de opdracht hun woningen energie-vriendelijk te maken, verwarming op elektriciteit hoort hier niet bij. De nieuwe woningen in de wijk hebben wel reeds mogelijkheid tot aansluiting. In de toekomst zal dit dus veranderen, de aanleg van gas in de volledige wijk is bijna zeker de juiste oplossing. Wij hebben geen weet dat er geen zonnepanelen mogen geplaatst worden op sociale huurwoningen. Het plaatsen van zonnepanelen is eerder een 'eigenaars-kost'. Binnen het kader van de energie-huishouding kan dit door de eigenaar overwogen worden, net als zonneboilers.

Vraag van raadslid Ronny Droesbeke :Wachtebeekse  Spelen

Voor de Wabeekse Spelen werd een budget van €5000 voorzien. Maar wat is de werkelijke kostprijs geweest van de Wabeekse Spelen? Wordt daarenboven een evaluatie georganiseerd en wie is daar dan op uitgenodigd? Komt er een volgende editie?

Antwoord burgemeester Rudy van Cronenburg:

de Wachtebeekse Spelen waren een succes waar we nooit van gedroomd hadden. Dank aan allen die daaraan hebben meegewerkt. De uitstraling in pers en media brengt een positief imago bij onze bevolking en ver daarbuiten.  Dit was een eerste grote test van de werking van de wijkwerking. En die is meer dan geslaagd. Een doelstelling die we bij het begin van deze legislatuur voorop hadden gesteld: mensen samenbrengen , de slogans waarmaken “Wachtebeke Leeft” “Wachtebeke Geeft”. In ons BBC en meerjarenplannen hadden we geld voorzien voor dit project.  Alle partijen in deze gemeenteraad  hebben meegewerkt aan de opbouw van de wijkwerking. Met succes en met een zeer geslaagde eerste test : de Wachtebeekse Spelen.  De tientallen  felicitaties waren daarvan  een leuk bewijs.    Er komt binnenkort een evaluatie van dit experiment.

Wat heeft dit gekost ?  Het eventbureau VZW Aktief werkte met eigen Wachtebeekse mensen, die voor hun eigen gemeente zo als gratis werkten . Vele uren ontwerpen en  voorbereiden  kropen er in. 50 medewerkers leiden alles in goede banen op 11 september.  We hadden volgende kosten: huur materiaal en vergoeding VZW Aktief: 6.500 euro, plus 3 drankbonnetjes per deelnemer (100) = 540 , 5 prijzen voor de wijkplatforms : 300+250+200+100+100= 950 euro , verzekering:   135 euro ,   huur podium zelzate : 210 euro, 100 gouden  medailles 135 euro .

Samen: 8.470 euro, gespreid over 4 jaar is dit een investering van ongeveer 2116 euro per jaar.  

Ter vergelijking vorige week kregen we een vroegere factuur binnen van  de brandweer van meer dan 200.000 euro, een factuur die we niet verwacht of ingeschat hadden, merkwaardig niemand vraagt daar uitleg over.

Of er een volgende editie komt van de Wachtebeekse Spelen, zal door een volgend gemeentebestuur worden bepaald. Want 2020 valt in een nieuwe legislatuur. Maar voor diegenen die hebben deelgenomen en zij die aanwezig waren was het een fantastische gebeurtenis en ze vroegen massaal om meer. Ik kreeg enkele malen te horen, “ik ben een trotse Wachtebekenaar”.  Ik ook, ik hoop van jou hetzelfde.