Vraag raadslid Myriam De Vos :Elektrische kast Overslag 

Er worden problemen waargenomen door evenementsorganisatoren met de aansluitingsmogelijkheden in de elektrische kast aan de Kerk van Overslag. Is het gemeentebestuur van deze problemen op de hoogte en wordt er overwogen om dit probleem op te lossen?

Antwoord schepen Jacques De Smet : 

Op vraag van het feestcomité Overslag is reeds een offerte voor een nieuwe foorkast gevraagd en goedgekeurd door het schepencollege. Begin 2017 zal de kast geïnstalleerd worden. Er zijn vooral problemen met te weinig vermogen bij grotere evenementen, dikwijls moest nog een bijkomende stroomgenerator gehuurd worden.

De huidige kast wordt gevoed met 3 x 230 V. De nieuwe kast werkt op 3 x 400 V, dit betekent bijna dubbel vermogen. Bijkomend voordeel is dat dezelfde stekkers en verlengkabels als voor het dorp en de warande kunnen gebruikt worden.

Vraag raadslid  Etienne Fermont: Verkeersveiligheid op de Papdijk               

 Eén kasseistrook tussen rijweg en fietspad van de Papdijk is recent geasfalteerd , wat de veiligheid voor de fietser en ook de autobestuurder zeker ten goede komt. Aan de overzijde van de Papdijk ligt een iets smallere kasseistrook die ook in zeer slechte staat verkeert. Zeker voor de fietser is het risico op valpartijen met ernstige gevolgen niet uit te sluiten. Graag zouden we ook hier een oplossing willen aanbevelen( vraag cfr. Peene in de vorige gemeenteraad)

Antwoord schepen Jacques De Smet: 

Zoals voor Peene zal ook hier naar mogelijke oplossingen gezocht worden en budget voorzien worden in de mate van het mogelijke 

Vraag raadslid Ireen De Pauw Evaluatie veiligheid derden fase 2 dorpskernvernieuwing 

Graag een STAVAZA.  Loopt alles zoals gepland met het parkeren, de omleidingsroutes en de veilige doorgang van studenten en kleuters naar de school en de kinderopvang ? Of is er bijgestuurd ?

We hebben een aantal klachten gehoord over de soms wat chaotische verkeerssituatie in de Kerkstraat en de begeleiding van de jongsten doorheen de werf naar school.  Zijn deze problemen, als die er effectief waren, opgelost ?

We horen dat veel jongeren uit de Warandewijk via de Kerkstraat naar school worden gebracht.  Is deze omleiding nodig om op een veilige manier naar school of kinderopvang te gaan ? 

Antwoord schepen Jacques De Smet: 

Alles loopt zoals gepland, er is nog geen bijsturing nodig geweest. We krijgen veel positieve opmerkingen van burgers en van de scholen. Zo is er steeds begeleiding door de aannemer tijdens de spitsmomenten om leerlingen veilig naar school te loodsen. Voor de voetgangers is er steeds een afgebakende zone voorzien.

Waarover wel negatieve berichten komen zijn van auto’s en zelfs vrachtwagens die zich niet houden aan de verkeerssignalisatie, vooral parkeren waar het verboden is en in verboden richting rijden. De politie heeft reeds actie ondernomen en een aantal overtreders geverbaliseerd.