VRAAG RAADSLID SANNE ALEXANDER : GEMEENTELIJKE DIGITALE NIEUWSBRIEF

Op 17 november organiseerde de partij Anders een discussieavond over het thema Jeugd. Dit evenement stond opgenomen in de gemeentelijke nieuwsbrief onder de rubriek activiteitenkalender. Naar wij het reglement begrepen hadden, was er geen ruimte voor activiteiten van politieke partijen in de gemeentelijke nieuwsbrief. Graag toch enige verduidelijking hieromtrent.

ANTWOORD BURGEMEESTER RUDY VAN CRONENBURG:

We hebben wanhopig gezocht naar een gemeentelijk reglement over de gemeentelijke nieuwsbrief . Er bestaat geen reglement terzake.

De nieuwsbrief, is in het begin van deze legislatuur spontaan opgestart. Omdat we veel klachten hadden dat voor deze bestuursploeg aantrad, de mensen niet geïnformeerd werden over wat er in onze gemeente gebeurde en wat er te beleven viel. Alle nieuws over activiteiten in de gemeente Wachtebeke waren en zijn welkom in dit wekelijkse digitale nieuwsbericht . Van eender welke strekking.

Als we eens terug blikken op de inhoud in deze bijna 200 edities, vinden we bv. aankondigen van de CD&V ledenvergadering, de verkiezing van de CD&V voorzitter, een nieuwjaarsreceptie van CD&V met minister Schauvlieghe en andere nieuwjaarsrecepties van andere partijen , de palingfeesten van NVA, de jaarlijkse optreden van Open-VLD en hun banketten, de algemene ledenvergadering van ANDERS. Maar...er wordt nooit iemand uitgesloten, altijd moet en zal iedereen aan bod komen. Persoonlijk ben ik van oordeel dat politici geen besmettelijke ziekte hebben, dus dat ze dus hun activiteiten die een breder publiek aanspreken mogen bekendmaken via de gemeentelijke kanalen. Op voorwaarde nogmaals ... dat iedereen gelijk behandeld wordt. Dat gebeurde denk ik , tot op heden correct. Ik heb begrepen dat CD&V ook informatieavonden wil organiseren naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 toe , dan volstaat een mailtje om dit in de gemeentelijke nieuwsbrief opgenomen te zien.

VRAAG RAADSLID SANNE ALEXANDER: HUISHOUDELIJK AFVALPLAN VLAANDEREN

In het nieuw Huishoudelijk Afvalplan Vlaanderen staat het volgende te lezen: “90% van de inwoners woont op maximaal 5 kilometer in vogelvlucht van een voor hem toegankelijk recyclagepark. Voor intercommunale recyclageparken die toegankelijk zijn voor alle inwoners van de intercommunale geldt als uitgangspunt dat 90% van de inwoners van de intercommunale in vogelvlucht op maximaal 5 kilometer van een recyclagepark woont. Voor parken die alleen toegankelijk zijn voor de inwoners van een bepaalde gemeente, geldt als uitgangspunt 90% van de inwoners van de gemeente in vogelvlucht op maximaal 5 kilometer van het recyclagepark woont.” Hoe plant de gemeente Wachtebeke hieraan te voldoen? Een al dan niet beperkt recyclagepark op Wachtebeke zelf lijkt zich hier toch op te dringen

ANTWOORD SCHEPEN PIET PENNEMAN;

Voor intercommunale recyclageparken die toegankelijk zijn voor alle inwoners van de intercommunale geldt als uitgangspunt dat 90% van de inwoners van de intercommunale in vogelvlucht op maximaal 5 kilometer van een recyclagepark woont. Voor parken die alleen toegankelijk zijn voor de inwoners van een bepaalde gemeente, geldt als uitgangspunt 90% van de inwoners van de gemeente in vogelvlucht op maximaal 5 kilometer van het recyclagepark woont. Binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband kan het netwerk van recyclageparken geoptimaliseerd worden op basis van de bovenstaande norm. Niet alle gemeenten binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband hoeven dus zelf over een recyclagepark te beschikken, op voorwaarde dat 90 procent van de inwoners van de intercommunale binnen een straal van 5 kilometer vogelvlucht terecht kan in een ander recyclagepark binnen het samenwerkingsverband. Voor het geheel van het werkingsgebied van IDM is aan de 90%-regel voldaan.

VRAAG RAADSLID ETIENNE FERMONT: KASSEISTROOK PEENE

Bewoners van Peene meldden ons dat de kasseistrook tussen het etspad en de autobaan diep verzakt is. We stelden inderdaad deze verzakking ter plaatse vast, vanaf de weg naar Kalvebrug over de hele lengte van Peene doet dit verschijnsel zich voor. Het oversteken van het etspad naar de woningen aan de overkant (en vice versa) kan gevaarlijk zijn voor de etser. We constateerden dat ter hoogte van de Heidestraat de kasseistrook reeds werd aangepast, om daar een vlotte overgang te maken. We denken dat de kasseistrook best zou overgoten worden met een bitumineuze laag of asfaltlaag, zoals reeds gebeurd is op de Papdijk. Kan deze oplossing overwogen worden?

ANTWOORD SCHEPEN JACQUES DE SMET :

Deze strook kasseiken is inderdaad sterk verzakt doordat hier regelmatig zware landbouwvoertuigen over rijden en er geen fundering onder ligt. Er wordt naar een oplossing gezocht. Mogelijks de kasseistrook vervangen door een betonstrook met fundering en het inwerken van re ectoren en/of lichte verhogingen zodat de kant van de weg visueel en mechanisch goed afgebakend wordt.

VRAAG RAADSLID RUDY VAN DE VELDE : BURGEMEESTERSCONVENANT

.“Om de luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en de Gentse Kanaalzone verder te verbeteren, slaan de Vlaamse overheid, de stad Gent en het Havenbedrijf Gent de handen in elkaar. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Vegho-Voka en de randgemeenten Evergem en Zelzate verbinden ze zich ertoe om 58 nieuwe acties uit te voeren die de uitstoot van jn stof en stikstofdioxide verminderen tussen 2016 en 2020.” We zien dat Wachtebeke ontbreekt in dit lijstje hoewel ze hiertoe werden aangezocht. Ik citeer het standpunt van het college : “Het gemeentebestuur wil volledig inzetten op het burgemeesters- convenant en wenst niet actief mee te werken aan het Actieplan jn stof en NO2 voor agglomeratie Gent en Gentse kanaalzone. “

Graag enige toelichting hierover. Van een gemeente die het burgemeestersconvenant heeft ondertekend (of zal ondertekenen) verwacht je dat ze juist wel actief zal meewerken ?

Wachtebeke ontbreekt zowel bij de 255 Belgische ondertekenaars als de 195 Belgische actieplannen die vandaag terug te vinden zijn op de website van het burgemeestersconvenant. We zien dat Wachtebeke evenmin heeft geparticipeerd in een ander naburig samenwerkingsverband (7 aaneengesloten Wase gemeentes van Moerbeke-Waas tot Beveren) die recentelijk een actieplan zijn overeengekomen.

Waarom hebben we dit nog niet ondertekend ? We hadden de ondertekening toch al in de gemeenteraad van maart 2016 goedgekeurd.

ANTWOORD SCHEPEN PIET PENNEMAN :

Hieronder vindt u het antwoord dat reeds door het college gegeven was op een vraag gesteld tijdens de laatste milieuadviesraad. Het gemeentebestuur heeft zeer recent ingetekend op het Burgemeestersconvenant. Deze convenant is in de eerste plaats gericht op de CO2-reductie, maar de meeste maatregelen die zullen genomen worden hebben eveneens een gunstig effect op de reductie van jn stof. In het najaar zal een actieplan opgezet worden in samenwerking met Veneco en de provincie Oost-Vlaanderen, vanaf 2017 zullen de plannen uitgerold worden. Beide plannen sporen -ons inziens- deels samen. Het merendeel van de acties voor jn stof zijn gericht op de kanaalzone en stad Gent, slechts een beperkt aantal kan betrekking hebben op Wachtebeke. De gemeente zal wel deelnemen aan communicatie/sensibilisatie-acties inzake luchtverontreiniging die op het niveau van de kanaalzone of op Vlaams niveau worden opgezet. Het gemeentebestuur wil vol inzetten op het burgemeestersconvenant en wenst niet actief mee te werken aan het Actieplan jn stof en NO2 voor agglomeratie Gent en Gentse kanaalzone.