Vraag raadslid Ronny Droesbeke :Herinneringsvragen

We vroegen in het verleden reeds enkele keren om de overgang van Rechtstro naar het Dr.J.Persynplein voor fietsers te verlagen. Tot op heden is daaraan niets veranderd. Kan dit a.u.b. a.s.a.p.  gebeuren ? 

Ook reeds in het verleden gevraagd:  kunnen de grijze paaltjes  op het (grijze) Persynplein met een opvallende kleur beter zichtbaar gemaakt worden? 

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

Vorige week is de rondgang gebeurd voor de definitieve oplevering. De aannemer dient nog een 3-tal herstellingen uit te voeren, o.a. vervangen van gebroken klinkers. Van zodra dit in orde is kan de definitieve oplevering getekend worden. Hierna zal de oprit vanuit Rechtstro aangepast worden.

Op de grijze paaltjes zullen oranje reflectoren geplaatst worden voor betere zichtbaarheid.

Vraag raadslid Rita De Block: overlast rond het cultureel centrum 

We horen dat er de laatste weken regelmatig overlast is in de nabije omgeving van het cultureel centrum (vb. afval, glas, buitensporig lawaai).  Klopt dit ?  Indien ja, hoe zal dit worden aangepakt? 

Antwoord Schepen Evi Wuytack: 

Er is een werkgroep opgericht (vrije tijdsdiensten, politie, ambtenaar voor noodplanning, milieuambtenaar)waar we deze problematiek hebben bekeken. We komen opnieuw samen op 7/11. 14 december gaat er een vormingsavond door met een breed thema “rondhangen vanuit verschillende perspectieven (historisch, cultureel, agogisch, veiligheid, …) en hoe ga je er mee om als burger, ouder, politie, jeugdwerk”. Joost Bonte zal deze avond over dit thema ons wat wijzer maken. Er is beslist om de overdekte fietsenstalling te verplaatsen naar de linkerkant van ons Cultuurhuis en ze wordt niet meer volledig dicht gemaakt. De overlast was volgens het personeel groter in de vakantie als er in het CH geen activiteiten doorgaan. Blijkbaar is het minder aantrekkelijk om hier ongewenste dingen te doen als er hier beweging en sociale controle is.

Vraag raadslid Rudy Van De Velde :snelheidsbeperking 30 km/h Nederlandse Overslag 

Nederland zal in de dorpskern van Overslag maatregelen nemen om de snelheid te beperken tot 30 km/h.  Is hierover overleg geweest met de gemeente Wachtebeke ?  Overwegen we , zoals we ook gaan doen in de dorpskern van Wachtebeke, die 30 km/h door te trekken naar de dorpskern van Overslag ? 

Antwoord raadslid Rosita Remorie: 

De gemeente Terneuzen heeft ons laten weten dat ze van plan zijn om deze maatregel in te voeren. De invoering van een zone 30 in de dorpskern van Overslag hangt samen met de werken aan de Ramonshoek. Momenteel is in deze werken een zone 30 voorzien in de ruime schoolomgeving. Tijdens de verdere voorbereiding van dit project zal bekeken worden welke verkeersmaatregelen er na de werken in Ramonshoek eventueel kunnen genomen worden om een verdere uitbreiding van de zone 30 in de dorpskern van Overslag te realiseren. De inrichting van de weg zal in ieder geval op een zodanige manier gebeuren dat het voor de weggebruikers duidelijk is dat het om een zone 30 gaat.