In het voorjaar besliste de studentenraad van de KU Leuven om uit de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) te stappen na meer dan een jaar van interne conflicten. Hoewel de VVS haar werking tijdens de zomer hervormde om aan de kritieken tegemoet te komen, blijft de studentenraad van de KU Leuven voorlopig aan de kant staan en herhaalden zij in het studentenblad Veto nog eens hun pleidooi voor een aparte studentenraad voor de universiteiten op Vlaams niveau. Tine Soens vroeg aan de minister wat zij van die plannen vindt. 

In theorie zijn meerdere koepels niet uitgesloten, maar de subsidiëringsvoorwaarden vanuit de overheid laten niet zoveel mogelijkheden. Zo moet een koepel minstens 10 instellingen tellen, een koepel van enkel universiteiten kan in de praktijk dus eigenlijk niet. De minister gaf in haar antwoord aan dat studenten er alle belang bij hebben om collectief hun stem te laten horen op het Vlaamse niveau. 

"Het is geen goed idee als er aparte koepels zouden bestaan voor universiteiten enerzijds en hogescholen anderzijds. VVS moet zo veel mogelijk studenten vertegenwoordigen, ook die van de KU Leuven." 


Het volledige verslag van de vraag is hier terug te vinden.