Woensdagvoormiddag 25 juli 2017 ontving schepen Mia Pynaert, bevoegd voor Duurzaam Beleid,  in naam van het gemeentebestuur van Nevele uit de handen van gedeputeerde Peter Hertog een cheque van 1500 euro, geschonken door de provincie Oost-Vlaanderen,  voor de aankoop van een elektrische dienstfiets. Dit omdat de gemeente Nevele voor de groepsaankoop Zonnepanelen van de Provincie Oost-Vlaanderen de grootste acceptatiegraad had. In mensentaal: van al wie zich had ingeschreven, het grootste percentage die uiteindelijk hebben besteld. In Nevele bestelden ruim 50% van de ingeschrevenen zonnepanelen, terwijl dit voor de hele provincie rond de 28 % ligt. Proficiat aan onze inwoners! En dank aan de ondersteuning van Woonwijzer Meetjesland! Alvast een dienstverlening die moet blijven bestaan in de toekomstige fusiegemeente!


Alweer een stukje van het actieplan duurzaam beleid gerealiseerd!