De nieuwe armoedecijfers bewijzen duidelijk dat het armoedebeleid "faalt". Het beleid van deze regeringen duwt grote groepen mensen verder de armoede in. Het armoederisico was de voorbije 10 jaar nooit hoger dan vandaag. Tussen nu en vorige regering is er een stijging van 5% bij jongeren tussen 16 en 24. Bij ouderen was er een daling sinds 2008 en zien we vanaf 2015 opnieuw een stijging.


Uit de nieuwe cijfers van Statbel blijkt dat het armoederisico in België blijft toenemen. Tien jaar geleden werd 14,7 procent van de Belgen beschouwd als een risicogroep voor monetaire armoede, vorig jaar lag dat aantal op 15,9 procent. Het armoederisico stijgt jaar na jaar en is vooral groot bij jongeren, zo blijkt.


Het beleid van deze regering faalt, daarvoor zijn allerlei indexsprongen, duurdere kinderopvang, stijgende water- en elektriciteitsfacturen, uitkeringen die onder de armoedegrens blijven verantwoordelijk voor, samen met een actieplan rond armoedebestrijding die een tandeloze papieren tijger is.


Er ook geen sprake van overleg tussen de regeringen, noch van coördinatie binnen de Vlaamse regering. N-VA levert twee ministers van armoedebestrijding. Homans sprak van een halvering van de kinderarmoede en zag in eerdere cijfers een significante daling van armoedecijfers. Huurders, eenoudergezinnen, en laaggeschoolden weten al langer dat dit luchtkastelen zijn.


Daarom komt sp.a met eigen voorstellen: Vlaanderen is rijk, maar toch leven 1 op 10 mensen vandaag in armoede. Om die schande aan te pakken wil sp.a 200 miljoen euro investeren in een heuse War on Poverty. Daarmee gaan we 2.000 extra hulpverleners aan het werk zetten. Dat zijn onze grondtroepen. Zij moeten -vaak verborgen- armoede helpen detecteren, gezinnen intensief begeleiden en hen helpen hun weg te vinden in het ingewikkelde web van sociale instanties en maatregelen. Er voor zorgen dat hulp terecht komt bij zij die het écht nodig hebben: dat is nieuw socialisme. #wijzorgenervoor 

Daarnaast formuleren we 8 voorstellen om de armoede structureel aan te pakken:

  • de laagste uitkeringen boven de armoedegrens optrekken

  • de maximumfactuur in het onderwijs uit te breiden naar het middelbaar onderwijs

  • de huursubsidies uit te breiden voor zij die het moeilijk hebben 

  • een maximumfactuur in het rusthuis in te voeren waardoor een rusthuis nooit meer kost dan het inkomen van senioren

  • de BTW op elektriciteit verlagen van 21% naar 6%, want elektriciteit is geen luxeproduct

  • de prijzen van kinderopvang direct te verlagen in plaats van een fiscale aftrek achteraf

  • kinderen en jongeren tot 18 jaar kosteloos naar huisarts laten gaan. Zo zet armoede geen rem op de gezondheid van kinderen

  • sterkere terugbetaling van tandzorg, oor- en oogzorg zodat zorgnoden niet uitgesteld worden


Lees hier de uitgebreide versie van ons standpunt over armoede of contacteer ons met specifieke vragen.