De aanleg van het nieuwe fietspad langs Over d’Aa blijft voer voor discussie. Fractieleider Arno Aerden (sp.a) pleitte in het verleden er al meermaals voor om bij het aanleggen van het fietspad het fietscomfort voorop te stellen. 

Belangrijk hulpinstrument voor de overheid is het ‘vademecum fietsvoorzieningen’, dat in april 2017 nog werd geactualiseerd. In dat vademecum zijn er een aantal pagina’s gewijd aan de juiste materiaalkeuze. Op basis van verschillende parameters (comfort, kostprijs, levensduur, onderhoud, waterdoorlatendheid, …) komt men komt tot de volgende conclusie.

“Uit het vorige blijkt dat de eerste keuze voor de verharding altijd een bitumineuze verharding moet zijn. Een andere verharding kan gekozen worden voor kwetsbare gebieden met een belangrijk milieuaspect (halfverhardingen zoals grind of boskiezel), zones waar waterbuffering noodzakelijk is (waterdoorlatende betonstraatstenen) of plaatsen waar een groot aantal inritten voor zwaar verkeer het fietspad kruisen (betonverhardingen).”

Het is dus duidelijk dat men voor de aanleg van een fietspad het best kiest voor ‘bitumineuze verharding’, in de volksmond asfalt, daarna verdient een verharding in cementbeton de voorkeur. Slechts in laatste instantie opteren specialisten voor een bestrating met betonstraatstenen (klinkers).

“Daarom ook dat ik meen dat voor het fietspad langs Over d’Aa zeker de aanleg in asfalt in overweging moet worden genomen.  We moeten als gemeente immers in eerste instantie kiezen voor het comfort en de veiligheid van de fietser”, meent gemeenteraadslid Arno Aerden.

Op de gemeenteraad van mei stond er een voorstel op de agenda van oppositiepartij N-VA/PLE waarin ook zij hun voorkeur uitdrukte voor een fietspad dat ‘bij voorkeur in beton of asfalt zal worden aangelegd’. Uiteraard sloot Aerden zich bij dit voorstel aan.  De gemeenteraad besloot uiteindelijk om in de onderhandelingen met de ontwerper en de nutsmaatschappijen ook de mogelijkheid voor een fietspad in asfalt of in tweede instantie in beton grondig te onderzoeken en akkoord te gaan met het principe dat het fietspad toch best in een van deze twee materialen zou worden aangelegd.