Asociale aanval op Glabbeekse groepsaankoop stookolie 

Sinds enkele jaren coördineert en organiseert het OCMW van Glabbeek een gezamenlijke aankoop van stookolie voor de inwoners van de gemeente, driemaal per jaar (in februari, juni en oktober). Ook de voorbije periode werd deze actie opgezet: de inwoners konden zich aanmelden en leveranciers konden zich aanmelden. Bedoeling was de procedure rond deze tijd af te ronden en er zo voor te zorgen dat de deelnemende Glabbeekse gezinnen nog voor de winter samen van een mazoutlevering aan ideale voorwaarden konden genieten.

Totaal onverwacht echter gooit de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco) roet in het eten! De organisatie vroeg immers zopas het OCMW formeel en met aandrang om af te zien van de groepsaankoop, zo niet zouden verdere stappen volgen...

OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a): "Wij begrijpen dit niet! Jarenlang verliep deze groepsaankoopformule probleemloos. De kerntaak van het OCMW is voor ons beleid in Glabbeek 'helpen', wel we helpen telkens een heel aantal kwetsbaren waarvoor een huisbrandoliebestelling een zware inspanning vergt en die op jaarbasis samen via de groepsaankoop +- 50.000 euro korting genieten. Ook nu (nog voor het definitief afsluiten) was er al concrete interesse voor een bestelling van in totaal ongeveer 175.000 liter stookolie, te leveren op in totaal een 140-tal Glabbeekse adressen."

Het OCMW Glabbeek bekijkt momenteel hoe het nu verder moet

Brafco zwaait met een arrest van het Hof van Beroep in Gent uit 2010 waarbij o.m. het OCMW van Zottegem op de vingers getikt werd. OCMW-voorzitter Johnny Reweghs: “Volgens onze informatie op dit moment zouden er ook andere interpretaties van rechtbanken zijn. We gaan in elk geval de onderste steen omdraaien en niet zomaar prompt zwichten voor de druk van de olieboerberoepsfederatie. In elk geval betreur ik in hoge mate de gang van zaken. Mensen die het heel goed kunnen gebruiken riskeren straks naast een substantiële korting te grijpen. Door beslissingen van de hogere overheden stegen de elektriciteitsfacturen al buitensporig, nu dreigen ook mensen die zich met stookolie verwarmen financieel gepakt te worden. Ik begrijp de aanpak van Brafco niet. Het is toch alom geweten dat zo'n samenaankoop ook voor leveranciers handig is, want één bestelling, leveringen die logisch opeenvolgend in één dorp gedaan kunnen worden enz. Mens, milieu en mobiliteit varen wel bij de groepsaankoop. Maar dat komt nu allemaal op de helling.”