Autodelen in een steeds groter succes in Mechelen. Naast Cambio ontstaan er heel wat andere initiatieven waarbij een auto gedeeld wordt door verschillende personen. “Deze toename van het aantal autodelers juichen we toe”, zegt Johan De Vleeshouwer. “Niet alleen zorgt dit voor minder auto’s in onze stad, het vergroot ook de leefbaarheid van onze woonbuurten. Bovendien zijn autodelers meestal buren van elkaar, zodat dit initiatief ook een waardevolle sociale kant heeft.”

Om autodelers te ondersteunen, krijgen deze mensen een voorbehouden parkeerplaats waar ze hun deelwagen op kunnen parkeren. Maar er zijn heel wat autodelers die herhaaldelijk de politie moeten bellen omdat een wagen op de voorbehouden plaats foutgeparkeerd staat. “Wij willen dat - net als de Cambioparkeerplaatsen - ook de autodeelplaatsen een parkeerbeugel krijgen”, zegt Johan De Vleeshouwer. “Zo'n beugel zorgt ervoor dat de deelauto altijd plaats heeft én op dezelfde plaats staat. Met vaak 10 chauffeurs voor één auto is dat geen overbodige luxe.”

Jammer genoeg is het stadsbestuur bij monde van schepen Marina De Biee geen voorstander van parkeerbeugels voor autodeelplaatsen. Voornaamste argument is de kostprijs. “Dat is een zwak argument. De kost is beperkt en zeker te verantwoorden om het autodelen in de toekomst nog verder te promoten”, besluit Johan De Vleeshouwer.