Ons doel is duidelijk: we gaan voor een verkeersleefbare stad waar iedereen zich vlot en veilig kan bewegen. Tijdens de laatste edities van het Eindejaarsmobiliteitsplan en de Wintersoldenzaterdagen schonken we ook al heel wat aandacht aan de veiligheid van voetgangers tijdens het winkelen door het invoeren van een autoluwe zone waarbij mensen rustig, aangenaam en veilig kunnen winkelen en verkeershinder vermeden wordt.

Daarom zullen we vanaf 6 februai alle zaterdagen en elke eerste zondag van de maand een gedeelte van de binnenstad autoluw maken in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan. Dit van 10.00 tot 18.00 uur in de Steenstraat, Noordzandstraat en Zuidzandstraat.

Concreet start dit dus op zaterdag 6 en zondag 7 februari 2016. Enkel de bussen van De Lijn, hulpdiensten, zorgverstrekkers en personen met een doorlaatbewijs krijgen toestemming om door te rijden.

Met deze inspannigen willen wij dat de eerste nieuwe voetgangerszone voor iedereen een veilige en rustige zone in de binnenstad wordt!