Zeven  speeltoestellen, met klinkende namen als Zorro, Lancelot, Tarzan, Hercules, Asterix, Koning Arthur en Robin Hood, maken samen een avonturenpad uit, alwaar kinderen naar hartelust op kunnen balanceren, hun evenwichtskunsten, kracht en behendigheid testen. De totale investering voor deze toestellen bedraagt net geen 10000 Euro. De speelwaarde van deze toestellen werden bij de vergelijkende selectie als het grootst beoordeeld. Binnen dit en twee maanden zullen de toestellen daadwerkelijk geplaatst zijn, zodat ze zeker in gebruik kunnen genomen worden als de lente weer in het land komt, voor het echte speelseizoen dus.
De stad gaat op deze wijze verder met de geleidelijke, maar systematische, modernisering en uitbouw van de meer dan 20 speelterreinen op ons grondgebied. Een beleid dat de huidige en komende schepen van Jeugd bedachtzaam en consequent zal verder zetten. "Kwalitatieve buitenspeelruimte voor onze kinderen: het blijft een belangrijke uitdaging, waar we verder aandacht zullen hebben", zo stelt Jan Bertels.