De voorzitter benadrukt dat de grootste winnaars van deze evolutie de patiënten zijn: “Door expertise te delen, personeel uit te wisselen en door optimaal gebruik te maken van de totale infrastructuur in de regio, kunnen patiënten ook genieten van een betere zorg. De samenwerkingen worden uitgewerkt in een breed kader waarbinnen een efficiënte informatieoverdracht, dossierbeheer en de medische én menselijke begeleiding van de patiënten gegarandeerd worden.”Dergelijke  intense samenwerking tussen de ziekenhuizen in Gent zou op termijn het zorgaanbod in de regio grondig kunnen hertekenen. Rudy

Coddens ziet heel wat kansen in een ontwikkeling van de vier ziekenhuizen binnen een netwerk: “Door de structurele samenwerkingen, en zeker door het delen van infrastructuur en uitbesteden van bepaalde specialisaties, geniet een netwerkziekenhuis uiteraard ook heel wat economische schaalvoordelen. Daardoor kan er worden geïnvesteerd in de expertise en voorzieningen die echt nodig zijn voor de regio.”

Het AZ Jan Palfijn Gent wil in de toekomst meer van deze intense samenwerkingen aangaan met het UZ Gent, het AZ Maria Middelares en het AZ Sint-Lucas, waarmee ook reeds jarenlang samenwerkingen lopen. Dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van het AZ Jan Palfijn Gent als netwerkziekenhuis dat haar eigen doorgedreven expertises en sterkste diensten ter beschikking stelt van de andere zorginstellingen en haar patiënten, wanneer nodig, ook binnen een duidelijk kader met optimale begeleiding van de best mogelijke zorg kan laten genieten in andere ziekenhuizen.