In haar nieuwe boek - Baanbrekers - Kracht uit afkomst - ontkracht Güler Turan de mythe dat elke Vlaamse ondernemer een witte man van middelbare leeftijd is. Er zijn immers ook veel mensen met een migratieachtergrond die in Vlaanderen met succes een eigen business zijn gestart. 

Als senator, Vlaams parlementslid en advocate is Güler Turan, van Turkse afkomst, zelf een ondernemer met een migratieachtergrond. Als zij zijn er nog veel. Ze vindt het dan ook jammer dat die specifieke groep ondernemers zo onzichtbaar blijft. In de media én in de politiek, want van een doelgericht beleid om mensen met een migratieachtergrond te stimuleren om te ondernemen, is nog nooit sprake geweest. 

“Dat is jammer”, zegt Turan, “want we hebben alle talenten nodig. De economie trekt opnieuw aan, ons  economische model is  in volle transitie, en we staan voor gigantische uitdagingen. Denk maar aan de digitale revolutie, de klimaatverandering of de vergrijzing van de bevolking. Die aardverschuivingen zijn opportuniteiten die we moeten grijpen, maar we moeten ons er wel goed op voorbereiden en mensen goed ondersteunen.  Te veel vacatures raken vandaag niet ingevuld.   Te veel mensen vinden hun plek niet op de arbeidsmarkt. Die mismatch moeten we opvangen. We kunnen het ons niet  permitteren om talent verloren te laten gaan. “

Güler Turan zocht en vond ondernemers met roots buiten België. In haar boek laat ze twaalf van hen aan het woord. Stuk voor stuk zijn deze zelfstandigen de hoofdrolspelers in succesverhalen die aantonen dat vruchtbaar ondernemen geen zaak is van geslacht of huidskleur, maar van passie, inzet en talent. “Sommigen onder hen zijn geboren in België, anderen zijn zelf geëmigreerd. Ze komen uit heel Vlaanderen en hebben roots over de hele wereld, van India tot Brazilië. Ze zijn het gezicht van een nieuwe economie en dragen bij aan een moderne maatschappij. Ze vormen een kersverse generatie, waarvoor diversiteit geen last maar een kracht is. Zij zijn de baanbrekers.”

Met haar boek beoogt Turan twee dingen. Enerzijds wil ze aandacht schenken aan een groep ondernemers die actief bijdraagt aan onze economie en onze samenleving,  maar daar misschien nog niet genoeg erkenning voor krijgt.  “Deze ondernemers zijn heuse rolmodellen, die de stereotypen doorbreken en nieuwe generaties kunnen inspireren.”

Daarnaast is het ook een wake-up call. “Geef deze mensen de omkadering en ondersteuning die ze nodig hebben. Want voor mensen met een migratieachtergrond is het niet zo gemakkelijk ondernemen als voor anderen. Ze krijgen te maken met discriminatie, soms is er nog een taalbarrière, ze weten minder goed waar ze voor welke zaken terecht kunnen… Terwijl het potentieel er wel is. Als je aspirant-ondernemers met een migratieachtergrond helpt ondernemen, heeft iedereen daar baat bij. Dat bewijzen deze twaalf baanbrekers elke dag.”

Turan stelt in Baanbrekers ook concrete oplossingen voor. Ze wil inzetten op de beeldvorming rond ondernemers met een migratieachtergrond, de brug tussen dienstverlening en aspirant-ondernemer verkleinen en de reeds bestaande kennis van naar België geëmigreerde ondernemers beter implementeren. 

Tot slot tackelt ze ook wat zij de ‘subsidie-industrie’ noemt. “De overheid spendeert jaarlijks vijftien miljard euro aan subsidies en ondersteuning van Belgische bedrijven, amper een miljard minder dan wat de overheid van diezelfde bedrijven int aan belastingen. Daarom zou het beter zijn die miljardenindustrie ofwel af te schaffen, ofwel aan te passen zodat de subsidies tenminste terechtkomen bij die ondernemers en bedrijven die er echt baat bij hebben. Zo kunnen starters bijvoorbeeld beter begeleid en ondersteund worden”, besluit Güler Turan.