De Provincie Antwerpen ondersteunt Netwerk Bewust Verbruiken bij het inrichten van een Babytheek in twee Antwerpse gemeenten. De babytheek is een handig uitleensysteem voor babyspullen die ouders slechts kort nodig hebben. 

Gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu, Rik Röttger: “Wij ondersteunen verschillende projecten die bijdragen aan een beter leefmilieu en de Babytheek is er een van. Of je nu weinig plaats hebt, slechts enkele keren per jaar je neefje op bezoek hebt, een beperkt budget hebt of radicaal wil kiezen voor minder spullen … Met de Babytheek kunnen jonge gezinnen babymateriaal op een duurzame manier ontlenen en gebruiken. Als provincie geloven we dat dit bijdraagt aan een meer duurzame wereld en daar dragen we graag aan bij.”

Met de Babytheek wil Netwerk Bewust Verbruiken vzw kwaliteitsvolle en duurzame babyspullen verzamelen die lang in omloop kunnen blijven (borstvoedingskussens, babybadje, babycook, wippertje, reiswiegje, co-sleeper …). Daarnaast wil de Babytheek aan jonge ouders ook mogelijkheden bieden om producten te testen (niet iedere baby vindt bijvoorbeeld een draagzak fijn).

Eva van Velzen, "Founding Mother" van de babytheken bij Netwerk Bewust Verbruiken legt uit: “We willen jonge ouders in contact brengen met een concreet voorbeeld van gebruik in plaats van bezit. Met die insteek dragen we ook bij aan het verkleinen van de afvalberg. En tegelijk heeft de Babytheek ook een sociale functie: we creëren een ontmoetingsplek voor jonge ouders.”


Op zoek naar 2 Antwerpse pilootgemeentes

Via Growfunding (waarbij burgers samen geld inzamelen voor een sociaal project) zamelde Netwerk Bewust Verbruiken voldoende middelen in om een eerste pilootlocatie te openen in Elsene (Brussel) in Gemeenschapscentrum Elzenhof. De vzw wil graag over heel Vlaanderen Babytheken zien verschijnen. Daartoe ontwikkelen ze met een provinciale subsidie een opstartpakket met draaiboek en voorzien ze begeleiding op maat voor gemeentebesturen.


Met de middelen van de provincie Antwerpen wil Netwerk Bewust Verbruiken deze aanpak graag testen in twee pilootgemeentes. De vzw en provincie gaan daarom samen op zoek naar geïnteresseerde gemeenten. Gemeenten kunnen hun interesse nog tot 7 september doorgeven aan de provincie Antwerpen.


Leefmilieuprojecten

Dit project is één van de 12 ‘leefmilieuprojecten’ die de Provincie Antwerpen dit jaar ondersteunt als bijdrage aan het gemeentelijk klimaatbeleid. De projecten zijn uiteenlopend, gaande van landschapsbeelden, circulaire aankopen van IT-producten, MOS-projecten, bosprojecten …