BOOM één woordvoerder Peter De Ridder maakte enkele fundamentele bezwaren tegen deze plannen.

Gaat deze fusie meer blauw op straat brengen? Gaan de inwoners van de Rupelstreek (nog) beter blauw op straat krijgen? Geen mens die het weet, want het is niet eens onderzocht.

Dit vroeg verkiezingsballonnetje is niét gebaseerd op een doordacht plan, het is niet meer dan een losse flodder. Er is geen draagvlak voor gezocht, er is geen overleg gepleegd met personeel en bevolking en het moet blijkbaar allemaal snel-snel.

Waarom alles zo snel zou moeten geregeld worden, in Mechelse of Boomse achterkamertjes is maar al te duidelijk : als er geen beslissing is voor eind 2017 wordt het hele idee tot voorbij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 getild en dan kan er niet meer gescoord worden.

“De grote politie- en veiligheidsspecialist is zelden aanwezig op politiecolleges, en heeft bijgevolg amper aandacht voor de dagelijkse inzet en het harde werk van de medewerkers van onze politiezone. Baert heeft enkel interesse in politiezorg als het gaat om perceptie en financiële effecten : als de mensen maar dénken dat er iets gebeurt en als het allemaal niet te veel kost.” (Peter De Ridder)

Goede dienstverlening moet enige prioriteit zijn

BOOM één verwacht van de burgemeesters van de politiezone dat ze, net als het politiepersoneel, de dienstverlening aan de burger centraal stellen. Geen foliekes, maar dagelijks werken aan een nog beter korps, aan nog beter communicatie met de burgers, aan een veilige en aangename streek.

De afgelopen jaren werd hier stevig vooruitgang geboekt. Het kan en mag nóg beter, maar solo slim ideetjes zoals Baert er lanceerde, gaan daarbij niet helpen.

Peter De Ridder heeft op de laatste Politieraad dan ook gevraagd dat burgemeester Baert ontslag zou nemen als voorzitter van de politieraad en het politiecollege. Uiteindelijk besefte Baert dat hij één solo slim teveel heeft gespeeld en nam dan ook ontslag. Excuses aan het personeel van de zone bleven voorlopig uit.

Ook brandweer slachtoffer van afwezige Burgemeester

Ons zeer gemotiveerd vrijwilligerskorps moet met lede ogen vaststellen dat de kazerne in Boom op termijn sluit.  Ook hier blijkt de veelvuldige afwezigheid van Baert op cruciale vergaderingen tot dit debacle geleid te hebben. Onze vrijwilligers en andere veiligheidsmensen verdienen beter, ze verdienen aandacht en betrokkenheid!

Peter De Ridder

Politieraadslid zone Rupel voor BOOM één